Recentste documenten

Sommige van deze documenten zijn mogelijk niet in uw taal beschikbaar. In dat geval wordt automatisch een andere versie aangeboden. Deze documenten worden aangeduid met een icoon voor de voorgestelde taalversie. (e.g.: FR ).

DRAFT OPINION on Fishers for the future: Attracting a new generation of labour to the fishing industry and generating employment in coastal communities EN

20-11-2020 EMPL_PA(2020)658780 PE658.780v01-00 EMPL
Jarosław DUDA

ONTWERPAGENDA - Maandag 16 november 2020

16-11-2020 EMPL_OJ(2020)11-16_1 PE660.178v03-00 EMPL

AMENDEMENTEN 1 - 191 - Voorontwerp van resolutie De mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s Europese vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht

12-11-2020 EMPL_AM(2020)660247 PE660.247v01-00 EMPL
Anna ZALEWSKA Elena LIZZI Dragoș PÎSLARU Lina GÁLVEZ MUÑOZ Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Eugenia RODRÍGUEZ PALOP Kim VAN SPARRENTAK

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 10 november 2020

10-11-2020 EMPL_OJ(2020)11-10_1 PE660.126v02-00 EMPL

ONTWERPVERSLAG over de gevolgen van de EU-regelgeving voor het vrije verkeer van werknemers en diensten: arbeidsmobiliteit binnen de EU als instrument om de behoeften van en vaardigheden voor de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen

09-11-2020 EMPL_PR(2020)660195 PE660.195v01-00 EMPL
Radan KANEV

AMENDEMENTEN 1 - 257 - Ontwerpverslag Tenuitvoerlegging van Richtlijn 2000/78/EG tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep in het licht van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

23-10-2020 EMPL_AM(2020)659020 PE659.020v01-00 EMPL
Katrin LANGENSIEPEN

AMENDEMENTEN 300 - 505 - Ontwerpverslag Een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities

22-10-2020 EMPL_AM(2020)659082 PE659.082v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS Dennis RADTKE

AMENDEMENTEN 1 - 299 - Ontwerpverslag Een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities

21-10-2020 EMPL_AM(2020)658882 PE658.882v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS Dennis RADTKE

AMENDEMENTEN 1 - 158 - Ontwerpadvies Vormgeven van beleid inzake digitaal onderwijs

21-10-2020 EMPL_AM(2020)659046 PE659.046v01-00 EMPL
Anna ZALEWSKA

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een faciliteit voor herstel en veerkracht

16-10-2020 EMPL_AD(2020)655646 PE655.646v02-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

ONTWERPAGENDA - Donderdag 15 oktober 2020

15-10-2020 EMPL_OJ(2020)10-15_1 PE658.850v03-00 EMPL

ADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021

09-10-2020 EMPL_AD(2020)654005 PE654.005v03-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

AMENDEMENTEN 1 - 300 - Ontwerpverslag De veroudering van het oude continent – Mogelijkheden en uitdagingen in verband met het vergrijzingsbeleid na 2020

09-10-2020 EMPL_AM(2020)658865 PE658.865v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO

AMENDEMENTEN 301 - 579 - Ontwerpverslag De veroudering van het oude continent – Mogelijkheden en uitdagingen in verband met het vergrijzingsbeleid na 2020

09-10-2020 EMPL_AM(2020)658923 PE658.923v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO

ADVIES inzake een nieuwe strategie voor Europese kmo’s

06-10-2020 EMPL_AD(2020)653907 PE653.907v02-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

ADVIES inzake de versterking van de eengemaakte markt: de toekomst van het vrij verkeer van diensten

02-10-2020 EMPL_AD(2020)647038 PE647.038v02-00 EMPL
Marc BOTENGA

ONTWERPAGENDA - Donderdag 1 oktober 2020

01-10-2020 EMPL_OJ(2020)10-01_1 PE657.466v02-00 EMPL

Advies inzake beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering – EGF/2020/001 ES/Galicia aanverwante sectoren van de scheepsbouw – Spanje

01-10-2020 EMPL_AL(2020)658729 PE658.729v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een instrument voor technische ondersteuning

30-09-2020 EMPL_AD(2020)655645 PE655.645v03-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

ONTWERPVERSLAG inzake een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities

28-09-2020 EMPL_PR(2020)657413 PE657.413v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS Dennis RADTKE

ONTWERPVERSLAG inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2000/78/EG tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep in het licht van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

24-09-2020 EMPL_PR(2020)657235 PE657.235v01-00 EMPL
Katrin LANGENSIEPEN

AMENDEMENTEN 1 - 145 - Ontwerpadvies Nieuwe wegen voor legale arbeidsmigratie

23-09-2020 EMPL_AM(2020)657374 PE657.374v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

ONTWERPAGENDA - Maandag 21 september 2020

21-09-2020 EMPL_OJ(2020)09-21_1 PE657.293v01-00 EMPL

AMENDEMENTEN 1 - 140 - Ontwerpadvies Demografische tendensen in de regio’s van de EU ombuigen met behulp van instrumenten van het cohesiebeleid

17-09-2020 EMPL_AM(2020)657233 PE657.233v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

AMENDEMENTEN 1 - 347 - Ontwerpverslag Aanbevelingen aan de Commissie betreffende het recht om offline te zijn

15-09-2020 EMPL_AM(2020)655974 PE655.974v01-00 EMPL
Alex AGIUS SALIBA

AMENDEMENTEN 65 - 261 - Ontwerpadvies Instelling van een faciliteit voor herstel en veerkracht

11-09-2020 EMPL_AM(2020)655970 PE655.970v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

ONTWERPVERSLAG over de veroudering van het oude continent – mogelijkheden en uitdagingen in verband met het vergrijzingsbeleid na 2020

11-09-2020 EMPL_PR(2020)657302 PE657.302v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO

NOTULEN - Donderdag 16 juli 2020

10-09-2020 EMPL_PV(2020)07-16-1 PE655.870v01-00 EMPL

AMENDEMENTEN 1 - 360 - Ontwerpverslag Toegang tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor iedereen

09-09-2020 EMPL_AM(2020)655956 PE655.956v01-00 EMPL
Kim VAN SPARRENTAK

ONTWERPADVIES inzake het vormgeven van beleid inzake digitaal onderwijs

08-09-2020 EMPL_PA(2020)657258 PE657.258v01-00 EMPL
Anna ZALEWSKA

ADVIES met aanbevelingen aan de Commissie inzake een kader voor ethische aspecten van kunstmatige intelligentie, robotica en aanverwante technologieën

07-09-2020 EMPL_AD(2020)648298 PE648.298v02-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

ONTWERPAGENDA - Maandag 7 september 2020

07-09-2020 EMPL_OJ(2020)09-07_1 PE655.986v03-00 EMPL

AMENDEMENTEN 1 - 82 - Ontwerpadvies Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 - alle afdelingen

07-09-2020 EMPL_AM(2020)657169 PE657.169v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

NOTULEN - Maandag 7 september 2020

07-09-2020 EMPL_PV(2020)09-07-1 PE657.281v01-00 EMPL

AMENDEMENTEN 1 - 140 - Ontwerpadvies Een nieuwe strategie voor Europese kmo’s

04-09-2020 EMPL_AM(2020)655633 PE655.633v01-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

AMENDEMENTEN 181 - 447 - Ontwerpverslag Het terugdringen van ongelijkheid, met speciale aandacht voor armoede onder werkenden

04-09-2020 EMPL_AM(2020)655980 PE655.980v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

AMENDEMENTEN 42 - 163 - Ontwerpadvies Vaststelling van een instrument voor technische ondersteuning

03-09-2020 EMPL_AM(2020)655972 PE655.972v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

AMENDEMENTEN 8 - 30 - Ontwerpverslag Wijziging van Verordening (EU) nr. 223/2014 wat de invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis betreft

03-09-2020 EMPL_AM(2020)657167 PE657.167v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

AMENDEMENTEN 1 - 180 - Ontwerpverslag Het terugdringen van ongelijkheid, met speciale aandacht voor armoede onder werkenden

02-09-2020 EMPL_AM(2020)655978 PE655.978v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft uitzonderlijke extra middelen en uitvoeringsregelingen in het kader van de doelstelling “investeren in groei en werkgelegenheid” om bijstand te verlenen ter bevordering van het crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie en ter voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie (REACT-EU)

01-09-2020 EMPL_AD(2020)654046 PE654.046v02-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

NOTULEN - Maandag 31 augustus 2020 - Dinsdag 1 september 2020

31-08-2020 EMPL_PV(2020)08-31-1 PE657.170v01-00 EMPL

ONTWERPADVIES inzake nieuwe wegen voor legale arbeidsmigratie

18-08-2020 EMPL_PA(2020)655901 PE655.901v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

ONTWERPADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 - alle afdelingen

30-07-2020 EMPL_PA(2020)654005 PE654.005v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 223/2014 wat de invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis betreft

30-07-2020 EMPL_PR(2020)655741 PE655.741v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een faciliteit voor herstel en veerkracht

29-07-2020 EMPL_PA(2020)655646 PE655.646v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

ONTWERPVERSLAG met aanbevelingen aan de Commissie betreffende het recht om offline te zijn

28-07-2020 EMPL_PR(2020)654061 PE654.061v01-00 EMPL
Alex AGIUS SALIBA

ONTWERPVERSLAG over toegang tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor iedereen

23-07-2020 EMPL_PR(2020)653984 PE653.984v02-00 EMPL
Kim VAN SPARRENTAK

AMENDEMENTEN 1 - 406 - Ontwerpverslag Werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone 2020

23-07-2020 EMPL_AM(2020)654111 PE654.111v01-00 EMPL
Klára DOBREV

ADVIES inzake de EU-strategie inzake gendergelijkheid

22-07-2020 EMPL_AD(2020)646871 PE646.871v02-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

ONTWERPADVIES inzake demografische tendensen in de regio’s van de EU ombuigen met behulp van instrumenten van het cohesiebeleid

20-07-2020 EMPL_PA(2020)655690 PE655.690v02-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een instrument voor technische ondersteuning

17-07-2020 EMPL_PA(2020)655645 PE655.645v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

ADVIES inzake een nieuwe industriestrategie voor Europa

16-07-2020 EMPL_AD(2020)652607 PE652.607v02-00 EMPL
Jordi CAÑAS

ONTWERPAGENDA - Donderdag 16 juli 2020

16-07-2020 EMPL_OJ(2020)07-16_1 PE654.086v02-00 EMPL

AMENDEMENTEN 11 - 96 - Ontwerpadvies Wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft uitzonderlijke extra middelen en uitvoeringsregelingen in het kader van de doelstelling “investeren in groei en werkgelegenheid” om bijstand te verlenen ter bevordering van het crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie en ter voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie (REACT-EU)

08-07-2020 EMPL_AM(2020)654059 PE654.059v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft uitzonderlijke extra middelen en uitvoeringsregelingen in het kader van de doelstelling “investeren in groei en werkgelegenheid” om bijstand te verlenen ter bevordering van het crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie en ter voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie (REACT-EU)

02-07-2020 EMPL_PA(2020)654046 PE654.046v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

ONTWERPVERSLAG over het terugdringen van ongelijkheid, met speciale aandacht voor armoede onder werkenden

30-06-2020 EMPL_PR(2020)647047 PE647.047v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650398 PE650.398v02-00 EMPL
Mounir SATOURI

ADVIES inzake de uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma: bestrijding van een negatieve houding ten opzichte van mensen met een Roma-achtergrond in Europa

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650564 PE650.564v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

AMENDEMENTEN 1 - 162 - Ontwerpadvies Het versterken van de eengemaakte markt: de toekomst van het vrij verkeer van diensten

25-06-2020 EMPL_AM(2020)653868 PE653.868v01-00 EMPL
Marc BOTENGA

AMENDEMENTEN 1 - 127 - Ontwerpadvies Aanbevelingen aan de Commissie inzake een kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën

24-06-2020 EMPL_AM(2020)653864 PE653.864v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

ONTWERPADVIES inzake een nieuwe strategie voor Europese kmo’s

24-06-2020 EMPL_PA(2020)653907 PE653.907v01-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

ONTWERPVERSLAG over het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone 2020

22-06-2020 EMPL_PR(2020)653836 PE653.836v01-00 EMPL
Klára DOBREV

NOTULEN - Maandag 22 juni 2020 - Dinsdag 23 juni 2020

22-06-2020 EMPL_PV(2020)06-22-1 PE653.965v01-00 EMPL

AMENDEMENTEN 1 - 174 - Ontwerpadvies Een nieuwe industriestrategie voor Europa

18-06-2020 EMPL_AM(2020)653758 PE653.758v01-00 EMPL
Jordi CAÑAS

NOTULEN - Donderdag 11 juni 2020

17-06-2020 EMPL_PV(2020)06-11-1 PE653.815v01-00 EMPL

ONTWERPAGENDA - Maandag 15 juni 2020

15-06-2020 EMPL_OJ(2020)06-15_1 PE653.740v01-00 EMPL

NOTULEN - Maandag 15 juni 2020

15-06-2020 EMPL_PV(2020)06-15-1 PE653.819v01-00 EMPL

ONTWERPAGENDA - Donderdag 11 juni 2020

11-06-2020 EMPL_OJ(2020)06-11_1 PE652.614v01-00 EMPL

ONTWERPADVIES inzake een nieuwe industriestrategie voor Europa

09-06-2020 EMPL_PA(2020)652607 PE652.607v01-00 EMPL
Jordi CAÑAS

AMENDEMENTEN 1 - 164 - Ontwerpadvies Verslag over de uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma: bestrijding van een negatieve houding ten opzichte van mensen met een Roma-achtergrond in Europa

04-06-2020 EMPL_AM(2020)652565 PE652.565v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Advies in briefvorm inzake het voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft

03-06-2020 EMPL_AL(2020)652563 PE652.563v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ONTWERPAGENDA - Woensdag 27 mei 2020

27-05-2020 EMPL_OJ(2020)05-27_1 PE652.392v01-00 ECON EMPL