Uusimmat asiakirjat

Kaikkia asiakirjoja ei välttämättä ole saatavilla kielelläsi. Tällöin tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota. Kieliversiot on merkitty kyseisen kielen kuvakkeella. (e.g.: FR ).

DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work EN

10-01-2021 EMPL_PR(2021)661965 PE661.965v02-00 EMPL
Stefania ZAMBELLI

MINUTES - Monday, 16 November 2020 EN

22-12-2020 EMPL_PV(2020)11-16-1 PE660.454v01-00 EMPL

MINUTES - Monday, 7 December 2020 EN

22-12-2020 EMPL_PV(2020)12-07-1 PE661.970v01-00 EMPL

MIETINTÖLUONNOS talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kestävän kasvun strategian 2021 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat

21-12-2020 EMPL_PR(2020)662128 PE662.128v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

AMENDMENTS 1 - 351 - Draft report Impacts of EU rules on the free movements of workers and services: intra-EU labour mobility as a tool to match labour market needs and skills EN

18-12-2020 EMPL_AM(2020)662032 PE662.032v01-00 EMPL
Radan KANEV

AMENDMENTS 1 - 116 - Draft opinion Fishers for the future: Attracting a new generation of labour to the fishing industry and generating employment in coastal communities EN

18-12-2020 EMPL_AM(2020)662043 PE662.043v01-00 EMPL
Jarosław DUDA

LAUSUNTOLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 – Komissio

17-12-2020 EMPL_PA(2020)660377 PE660.377v01-00 EMPL
Romana TOMC

LAUSUNTOLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvioiden toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta

16-12-2020 EMPL_PA(2020)660366 PE660.366v01-00 EMPL
Romana TOMC

LAUSUNTOLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019: Euroopan koulutussäätiö (ETF)

16-12-2020 EMPL_PA(2020)660367 PE660.367v01-00 EMPL
Romana TOMC

LAUSUNTOLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)

16-12-2020 EMPL_PA(2020)660374 PE660.374v01-00 EMPL
Romana TOMC

LAUSUNTOLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 – Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)

16-12-2020 EMPL_PA(2020)660375 PE660.375v01-00 EMPL
Romana TOMC

LAUSUNTOLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 – Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

16-12-2020 EMPL_PA(2020)660376 PE660.376v01-00 EMPL
Romana TOMC

LAUSUNTOLUONNOS Euroopan digitaalisen tulevaisuuden rakentamisesta: digitaalisten sisämarkkinoiden toiminnan esteiden poistaminen ja tekoälyn käytön parantaminen eurooppalaisten kuluttajien hyväksi

11-12-2020 EMPL_PA(2020)660416 PE660.416v01-00 EMPL
Konstantinos ARVANITIS

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 30. marraskuuta 2020 - Tiistai 1. joulukuuta 2020

07-12-2020 EMPL_PV(2020)11-30-1 PE661.926v01-00 EMPL

LAUSUNTO digitaalisen koulutuspolitiikan muotoilusta

04-12-2020 EMPL_AD(2020)657258 PE657.258v02-00 EMPL
Anna ZALEWSKA

LAUSUNTO väestönkehityksen suunnanvaihdosta EU:n alueilla koheesiopolitiikan välineitä käyttäen

03-12-2020 EMPL_AD(2020)655690 PE655.690v03-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

LAUSUNTOLUONNOS aiheesta ”Tulevaisuuden kalastajat: uuden työvoimasukupolven houkutteleminen kalastusalalle ja työpaikkojen luominen rannikkoyhdyskuntiin”

20-11-2020 EMPL_PA(2020)658780 PE658.780v01-00 EMPL
Jarosław DUDA

MINUTES - Tuesday, 10 November 2020 EN

13-11-2020 EMPL_PV(2020)11-10-1 PE660.304v01-00 EMPL

AMENDMENTS 1 - 191 - Draft motion for a resolution on the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience EN

12-11-2020 EMPL_AM(2020)660247 PE660.247v01-00 EMPL
Anna ZALEWSKA Elena LIZZI Dragoș PÎSLARU Lina GÁLVEZ MUÑOZ Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Eugenia RODRÍGUEZ PALOP Kim VAN SPARRENTAK

MIETINTÖLUONNOS EU:n sääntöjen vaikutuksista työntekijöiden ja palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen: EU:n sisäinen työvoiman liikkuvuus työmarkkinatarpeiden ja taitojen yhteensovittamisen välineenä

09-11-2020 EMPL_PR(2020)660195 PE660.195v01-00 EMPL
Radan KANEV

AMENDMENTS 1 - 257 - Draft report Implementation of Council Directive 2000/78/EC establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation in light of the UNCRPD EN

23-10-2020 EMPL_AM(2020)659020 PE659.020v01-00 EMPL
Katrin LANGENSIEPEN

AMENDMENTS 300 - 505 - Draft report A strong social Europe for Just Transitions EN

22-10-2020 EMPL_AM(2020)659082 PE659.082v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS Dennis RADTKE

AMENDMENTS 1 - 299 - Draft report A strong social Europe for Just Transitions EN

21-10-2020 EMPL_AM(2020)658882 PE658.882v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS Dennis RADTKE

AMENDMENTS 1 - 158 - Draft opinion on shaping digital education policy EN

21-10-2020 EMPL_AM(2020)659046 PE659.046v01-00 EMPL
Anna ZALEWSKA

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta

16-10-2020 EMPL_AD(2020)655646 PE655.646v02-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

LAUSUNTO Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2021

09-10-2020 EMPL_AD(2020)654005 PE654.005v03-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

AMENDMENTS 1 - 300 - Draft report Old continent growing older - possibilities and challenges related to ageing policy post 2020 EN

09-10-2020 EMPL_AM(2020)658865 PE658.865v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO

AMENDMENTS 301 - 579 - Draft report Old continent growing older - possibilities and challenges related to ageing policy post 2020 EN

09-10-2020 EMPL_AM(2020)658923 PE658.923v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO

LAUSUNTO Euroopan uudesta pk-yritysstrategiasta

06-10-2020 EMPL_AD(2020)653907 PE653.907v02-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

LAUSUNTO sisämarkkinoiden vahvistamisesta: palvelujen vapaan liikkuvuuden tulevaisuus

02-10-2020 EMPL_AD(2020)647038 PE647.038v02-00 EMPL
Marc BOTENGA

Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta – hakemus EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors – Espanja

01-10-2020 EMPL_AL(2020)658729 PE658.729v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teknisen tuen välineen perustamisesta

30-09-2020 EMPL_AD(2020)655645 PE655.645v03-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

MIETINTÖLUONNOS vahvasta sosiaalisesta Euroopasta oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi

28-09-2020 EMPL_PR(2020)657413 PE657.413v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS Dennis RADTKE

MIETINTÖLUONNOS yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY täytäntöönpanosta vammaisyleissopimuksen valossa

24-09-2020 EMPL_PR(2020)657235 PE657.235v01-00 EMPL
Katrin LANGENSIEPEN

AMENDMENTS 1 - 145 - Draft opinion on new avenues for legal labour migration EN

23-09-2020 EMPL_AM(2020)657374 PE657.374v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 21. syyskuuta 2020

21-09-2020 EMPL_PV(2020)09-21-1 PE657.483v01-00 EMPL

AMENDMENTS 1 - 140 - Draft opinion Reversing demographic trends in EU regions using cohesion policy instruments EN

17-09-2020 EMPL_AM(2020)657233 PE657.233v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

AMENDMENTS 1 - 347 - Draft report The right to disconnect EN

15-09-2020 EMPL_AM(2020)655974 PE655.974v01-00 EMPL
Alex AGIUS SALIBA

AMENDMENTS 65 - 261 - Draft opinion Establishing a Recovery and Resilience Facility EN

11-09-2020 EMPL_AM(2020)655970 PE655.970v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

MIETINTÖLUONNOS aiheesta ”Vanha manner ikääntyy – ikääntymispolitiikkaan liittyvät mahdollisuudet ja haasteet vuoden 2020 jälkeen”

11-09-2020 EMPL_PR(2020)657302 PE657.302v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO

PÖYTÄKIRJA - Torstai 16. heinäkuuta 2020

10-09-2020 EMPL_PV(2020)07-16-1 PE655.870v01-00 EMPL

AMENDMENTS 1 - 360 - Draft report Access to decent and affordable housing for all EN

09-09-2020 EMPL_AM(2020)655956 PE655.956v01-00 EMPL
Kim VAN SPARRENTAK

LAUSUNTOLUONNOS digitaalisen koulutuspolitiikan muotoilusta

08-09-2020 EMPL_PA(2020)657258 PE657.258v01-00 EMPL
Anna ZALEWSKA

LAUSUNTO suosituksista komissiolle tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehyksestä

07-09-2020 EMPL_AD(2020)648298 PE648.298v02-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

AMENDMENTS 1 - 82 - Draft opinion on the general budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections EN

07-09-2020 EMPL_AM(2020)657169 PE657.169v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 7. syyskuuta 2020

07-09-2020 EMPL_PV(2020)09-07-1 PE657.281v01-00 EMPL

AMENDMENTS 1 - 140 - Draft opinion A new strategy for European SMEs EN

04-09-2020 EMPL_AM(2020)655633 PE655.633v01-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

AMENDMENTS 181 - 447 - Draft report on reducing inequalities with a special focus on in-work poverty EN

04-09-2020 EMPL_AM(2020)655980 PE655.980v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

AMENDMENTS 42 - 163 - Draft opinion Establishing a Technical Support Instrument EN

03-09-2020 EMPL_AM(2020)655972 PE655.972v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

AMENDMENTS 8 - 30 - Draft report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 223/2014 as regards the introduction of specific measures for addressing the COVID-19 crisis EN

03-09-2020 EMPL_AM(2020)657167 PE657.167v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

AMENDMENTS 1 - 180 - Draft report on reducing inequalities with a special focus on in-work poverty EN

02-09-2020 EMPL_AM(2020)655978 PE655.978v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukaisten poikkeuksellisten lisämäärärahojen ja toteutusjärjestelyjen osalta avustuksen antamiseksi covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukemiseen sekä pohjan luomiseen talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle (REACT-EU-väline)

01-09-2020 EMPL_AD(2020)654046 PE654.046v02-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 31. elokuuta 2020 - Tiistai 1. syyskuuta 2020

31-08-2020 EMPL_PV(2020)08-31-1 PE657.170v01-00 EMPL

LAUSUNTOLUONNOS työvoiman muuttoliikkeen uusista laillisista väylistä

18-08-2020 EMPL_PA(2020)655901 PE655.901v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

LAUSUNTOLUONNOS Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2021 – kaikki pääluokat

30-07-2020 EMPL_PA(2020)654005 PE654.005v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 223/2014 muuttamisesta covid-19-kriisin torjumiseksi toteutettavien erityistoimenpiteiden osalta

30-07-2020 EMPL_PR(2020)655741 PE655.741v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta

29-07-2020 EMPL_PA(2020)655646 PE655.646v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

MIETINTÖLUONNOS suosituksista komissiolle oikeudesta olla tavoittamattomissa

28-07-2020 EMPL_PR(2020)654061 PE654.061v01-00 EMPL
Alex AGIUS SALIBA

MIETINTÖLUONNOS mahdollisuudesta kunnolliseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen kaikille

23-07-2020 EMPL_PR(2020)653984 PE653.984v02-00 EMPL
Kim VAN SPARRENTAK

AMENDMENTS 1 - 406 - Draft report Employment and social policies of the euro area 2020 EN

23-07-2020 EMPL_AM(2020)654111 PE654.111v01-00 EMPL
Klára DOBREV

LAUSUNTO sukupuolten tasa-arvoa koskevasta EU-strategiasta

22-07-2020 EMPL_AD(2020)646871 PE646.871v02-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

LAUSUNTOLUONNOS väestönkehityksen suunnanvaihdosta EU:n alueilla koheesiopolitiikan välineitä käyttäen

20-07-2020 EMPL_PA(2020)655690 PE655.690v02-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teknisen tuen välineen perustamisesta

17-07-2020 EMPL_PA(2020)655645 PE655.645v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

LAUSUNTO Euroopan uudesta teollisuusstrategiasta

16-07-2020 EMPL_AD(2020)652607 PE652.607v02-00 EMPL
Jordi CAÑAS