Najnowsze dokumenty

Niektóre z dokumentów mogą nie być dostępne w Twoim języku. W takim przypadku automatycznie proponowana będzie inna wersja językowa, widoczna w postaci odpowiedniej ikony. (e.g.: FR ).

AMENDEMENTS 1 - 14 - Projet d’avis Décharge 2019: Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) FR

21-01-2021 EMPL_AM(2021)663082 PE663.082v01-00 EMPL
Romana TOMC

AMENDMENTS 1 - 251 - Draft report European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Sustainable Growth Strategy 2021 EN

21-01-2021 EMPL_AM(2021)663268 PE663.268v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

AMENDMENTS 1 - 164 - Draft opinion Shaping the digital future of Europe: removing barriers to the functioning of the digital single market and improving the use of AI for European consumers EN

19-01-2021 EMPL_AM(2021)663153 PE663.153v01-00 EMPL
Konstantinos ARVANITIS

OPINION on new avenues for legal labour migration EN

15-01-2021 EMPL_AD(2021)655901 PE655.901v02-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

10-01-2021 EMPL_PR(2021)661965 PE661.965v02-00 EMPL
Stefania ZAMBELLI

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 16 listopada 2020 r.

22-12-2020 EMPL_PV(2020)11-16-1 PE660.454v01-00 EMPL

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 7 grudnia 2020 r.

22-12-2020 EMPL_PV(2020)12-07-1 PE661.970v01-00 EMPL

European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Sustainable Growth Strategy 2021

21-12-2020 EMPL_PR(2020)662128 PE662.128v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

POPRAWKI 1 - 351 - Projekt sprawozdania Wpływ przepisów unijnych na swobodny przepływ pracowników i usług: wewnątrzunijna mobilność zawodowa jako narzędzie dopasowania umiejętności do potrzeb rynku

18-12-2020 EMPL_AM(2020)662032 PE662.032v01-00 EMPL
Radan KANEV

POPRAWKI 1 - 116 - Projekt opinii Zawód rybaka w przyszłości – zainteresowanie nowego pokolenia pracowników branżą rybacką i tworzenie miejsc pracy w społecznościach nadbrzeżnych

18-12-2020 EMPL_AM(2020)662043 PE662.043v01-00 EMPL
Jarosław DUDA

PROJEKT OPINII w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Komisja Europejska

17-12-2020 EMPL_PA(2020)660377 PE660.377v01-00 EMPL
Romana TOMC

PROJEKT OPINII w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola

16-12-2020 EMPL_PA(2020)660366 PE660.366v01-00 EMPL
Romana TOMC

PROJEKT OPINII w sprawie absolutorium za rok 2019: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)

16-12-2020 EMPL_PA(2020)660367 PE660.367v01-00 EMPL
Romana TOMC

PROJEKT OPINII w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

16-12-2020 EMPL_PA(2020)660374 PE660.374v01-00 EMPL
Romana TOMC

PROJEKT OPINII w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)

16-12-2020 EMPL_PA(2020)660375 PE660.375v01-00 EMPL
Romana TOMC

PROJEKT OPINII w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)

16-12-2020 EMPL_PA(2020)660376 PE660.376v01-00 EMPL
Romana TOMC

PROJEKT OPINII w sprawie kształtowania cyfrowej przyszłości Europy: usunięcie barier w funkcjonowaniu jednolitego rynku cyfrowego i lepsze wykorzystywanie AI z korzyścią dla europejskich konsumentów

11-12-2020 EMPL_PA(2020)660416 PE660.416v01-00 EMPL
Konstantinos ARVANITIS

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 30 listopada 2020 r. - Wtorek, 1 grudnia 2020 r.

07-12-2020 EMPL_PV(2020)11-30-1 PE661.926v01-00 EMPL

OPINIA w sprawie kształtowania polityki edukacji cyfrowej

04-12-2020 EMPL_AD(2020)657258 PE657.258v02-00 EMPL
Anna ZALEWSKA

OPINIA w sprawie odwrócenia tendencji demograficznych w regionach UE za pomocą instrumentów polityki spójności

03-12-2020 EMPL_AD(2020)655690 PE655.690v03-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

PROJEKT OPINII w sprawie zawodu rybaka w przyszłości – zainteresowanie nowego pokolenia pracowników branżą rybacką i tworzenie miejsc pracy w społecznościach nadbrzeżnych

20-11-2020 EMPL_PA(2020)658780 PE658.780v01-00 EMPL
Jarosław DUDA

PROTOKÓŁ - Wtorek, 10 listopada 2020 r.

13-11-2020 EMPL_PV(2020)11-10-1 PE660.304v01-00 EMPL

POPRAWKI 1 - 191 - Wstępny projekt rezolucji w sprawie Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Europejski program na rzecz umiejętności służący zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności

12-11-2020 EMPL_AM(2020)660247 PE660.247v01-00 EMPL
Anna ZALEWSKA Elena LIZZI Dragoș PÎSLARU Lina GÁLVEZ MUÑOZ Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Eugenia RODRÍGUEZ PALOP Kim VAN SPARRENTAK

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wpływu przepisów unijnych na swobodny przepływ pracowników i usług: wewnątrzunijna mobilność pracowników jako narzędzie dopasowania umiejętności do potrzeb rynku

09-11-2020 EMPL_PR(2020)660195 PE660.195v01-00 EMPL
Radan KANEV

MINUTES - Wednesday, 28 October 2020 - Thursday, 29 October 2020 EN

28-10-2020 EMPL_PV(2020)10-28-1 PE660.183v01-00 EMPL

POPRAWKI 1 - 257 - Projekt sprawozdania Wdrożenie dyrektywy Rady 2000/78/WE ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy w świetle Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

23-10-2020 EMPL_AM(2020)659020 PE659.020v01-00 EMPL
Katrin LANGENSIEPEN

POPRAWKI 300 – 505 - Projekt sprawozdania Silna Europa socjalna na rzecz sprawiedliwej transformacji

22-10-2020 EMPL_AM(2020)659082 PE659.082v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS Dennis RADTKE

POPRAWKI 1 - 299 - Projekt sprawozdania Silna Europa socjalna na rzecz sprawiedliwej transformacji

21-10-2020 EMPL_AM(2020)658882 PE658.882v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS Dennis RADTKE

POPRAWKI 1 - 158 - Projekt opinii Kształtowanie polityki edukacji cyfrowej

21-10-2020 EMPL_AM(2020)659046 PE659.046v01-00 EMPL
Anna ZALEWSKA

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

16-10-2020 EMPL_AD(2020)655646 PE655.646v02-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

OPINIA w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021

09-10-2020 EMPL_AD(2020)654005 PE654.005v03-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

POPRAWKI 1 - 300 - Projekt sprawozdania Starzenie się Starego Kontynentu – możliwości i wyzwania po roku 2020 związane z polityką dotyczącą starzenia się społeczeństwa

09-10-2020 EMPL_AM(2020)658865 PE658.865v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO

POPRAWKI 301 - 579 - Projekt sprawozdania Starzenie się Starego Kontynentu – możliwości i wyzwania po roku 2020 związane z polityką dotyczącą starzenia się społeczeństwa

09-10-2020 EMPL_AM(2020)658923 PE658.923v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO

OPINIA w sprawie nowej strategii dla europejskich MŚP

06-10-2020 EMPL_AD(2020)653907 PE653.907v02-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

OPINIA w sprawie wzmocnienia jednolitego rynku: przyszłość swobodnego przepływu usług

02-10-2020 EMPL_AD(2020)647038 PE647.038v02-00 EMPL
Marc BOTENGA

Opinia w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Hiszpanii – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors

01-10-2020 EMPL_AL(2020)658729 PE658.729v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Wsparcia Technicznego

30-09-2020 EMPL_AD(2020)655645 PE655.645v03-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie silnej Europy socjalnej na rzecz sprawiedliwej transformacji

28-09-2020 EMPL_PR(2020)657413 PE657.413v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS Dennis RADTKE

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wdrożenia dyrektywy Rady 2000/78/WE ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy w świetle Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

24-09-2020 EMPL_PR(2020)657235 PE657.235v01-00 EMPL
Katrin LANGENSIEPEN

POPRAWKI 1 - 145 - Projekt opinii w sprawie nowych sposobów legalnej migracji zarobkowej

23-09-2020 EMPL_AM(2020)657374 PE657.374v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 21 września 2020 r.

21-09-2020 EMPL_PV(2020)09-21-1 PE657.483v01-00 EMPL

POPRAWKI 1 - 140 - Projekt opinii Odwrócenie tendencji demograficznych w regionach UE za pomocą instrumentów polityki spójności

17-09-2020 EMPL_AM(2020)657233 PE657.233v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

POPRAWKI 1 - 347 - Projekt sprawozdania Prawo do bycia offline

15-09-2020 EMPL_AM(2020)655974 PE655.974v01-00 EMPL
Alex AGIUS SALIBA

POPRAWKI 65 - 261 - Projekt opinii Ustanowienie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

11-09-2020 EMPL_AM(2020)655970 PE655.970v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie starzenia się Starego Kontynentu – możliwości i wyzwania po roku 2020 związane z polityką dotyczącą starzenia się społeczeństwa

11-09-2020 EMPL_PR(2020)657302 PE657.302v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO

PROTOKÓŁ - Czwartek, 16 lipca 2020 r.

10-09-2020 EMPL_PV(2020)07-16-1 PE655.870v01-00 EMPL

POPRAWKI 1 - 360 - Projekt sprawozdania Powszechny dostęp do godnych i przystępnych cenowo mieszkań

09-09-2020 EMPL_AM(2020)655956 PE655.956v01-00 EMPL
Kim VAN SPARRENTAK

PROJEKT OPINII w sprawie kształtowanie polityki edukacji cyfrowej

08-09-2020 EMPL_PA(2020)657258 PE657.258v01-00 EMPL
Anna ZALEWSKA

OPINIA zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie ram aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii

07-09-2020 EMPL_AD(2020)648298 PE648.298v02-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

POPRAWKI 1 - 82 - Projekt opinii w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje

07-09-2020 EMPL_AM(2020)657169 PE657.169v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 7 września 2020 r.

07-09-2020 EMPL_PV(2020)09-07-1 PE657.281v01-00 EMPL

POPRAWKI 1 - 140 - Projekt opinii Nowa strategia dla europejskich MŚP

04-09-2020 EMPL_AM(2020)655633 PE655.633v01-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

POPRAWKI 181 - 447 - Projekt sprawozdania w sprawie ograniczenia nierówności ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa osób pracujących

04-09-2020 EMPL_AM(2020)655980 PE655.980v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

POPRAWKI 42 - 163 - Projekt opinii Ustanowienie Instrumentu Wsparcia Technicznego

03-09-2020 EMPL_AM(2020)655972 PE655.972v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

POPRAWKI 8 - 30 - Projekt sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 223/2014 w odniesieniu do wprowadzenia szczególnych środków reagowania na kryzys związany z COVID-19

03-09-2020 EMPL_AM(2020)657167 PE657.167v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

POPRAWKI 1 - 180 - Projekt sprawozdania w sprawie ograniczenia nierówności ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa osób pracujących

02-09-2020 EMPL_AM(2020)655978 PE655.978v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

OPINIA Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do nadzwyczajnych zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, aby zapewnić pomoc na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU)

01-09-2020 EMPL_AD(2020)654046 PE654.046v02-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 31 sierpnia 2020 r. - Wtorek, 1 września 2020 r.

31-08-2020 EMPL_PV(2020)08-31-1 PE657.170v01-00 EMPL

PROJEKT OPINII w sprawie nowe sposoby legalnej migracji zarobkowej

18-08-2020 EMPL_PA(2020)655901 PE655.901v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

PROJEKT OPINII w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje

30-07-2020 EMPL_PA(2020)654005 PE654.005v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 223/2014 w odniesieniu do wprowadzenia szczególnych środków reagowania na kryzys związany z COVID-19

30-07-2020 EMPL_PR(2020)655741 PE655.741v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

29-07-2020 EMPL_PA(2020)655646 PE655.646v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU