Please fill this field

Seneste dokumenter

Nogle af disse dokumenter er måske ikke tilgængelige på dit eget sprog, og en anden sprogversion vil i så fald blive foreslået automatisk. De vises ved et ikon, der repræsenterer den foreslåede sprogudgave. (e.g.: FR ).

DRAFT OPINION on Fishers for the future: Attracting a new generation of labour to the fishing industry and generating employment in coastal communities EN

20-11-2020 EMPL_PA(2020)658780 PE658.780v01-00 EMPL
Jarosław DUDA

EMENDAMENTI 1 - 191 - Progetto di proposta di risoluzione Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza" IT

12-11-2020 EMPL_AM(2020)660247 PE660.247v01-00 EMPL
Anna ZALEWSKA Elena LIZZI Dragoș PÎSLARU Lina GÁLVEZ MUÑOZ Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Eugenia RODRÍGUEZ PALOP Kim VAN SPARRENTAK

UDKAST TIL BETÆNKNING om EU-reglernes indvirkning på den frie bevægelighed for arbejdstagere og tjenesteydelser: arbejdskraftens mobilitet inden for EU som et redskab til at matche behov og kvalifikationer på arbejdsmarkedet

09-11-2020 EMPL_PR(2020)660195 PE660.195v01-00 EMPL
Radan KANEV

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 257 - Udkast til betænkning Gennemførelse af Rådets direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv i lyset af FN's handicapkonvention (UNCRPD)

23-10-2020 EMPL_AM(2020)659020 PE659.020v01-00 EMPL
Katrin LANGENSIEPEN

ÆNDRINGSFORSLAG 300 - 505 - Udkast til betænkning Et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling

22-10-2020 EMPL_AM(2020)659082 PE659.082v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS Dennis RADTKE

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 299 - Udkast til betænkning Et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling

21-10-2020 EMPL_AM(2020)658882 PE658.882v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS Dennis RADTKE

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 158 - Udkast til udtalelse om udformning af digital uddannelsespolitik

21-10-2020 EMPL_AM(2020)659046 PE659.046v01-00 EMPL
Anna ZALEWSKA

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet

16-10-2020 EMPL_AD(2020)655646 PE655.646v02-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

UDTALELSE om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021

09-10-2020 EMPL_AD(2020)654005 PE654.005v03-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 300 - Udkast til betænkning Det gamle kontinents tiltagende aldring - muligheder og udfordringer i forbindelse med aldringspolitik efter 2020

09-10-2020 EMPL_AM(2020)658865 PE658.865v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO

ÆNDRINGSFORSLAG 301 - 579 - Udkast til betænkning Det gamle kontinents tiltagende aldring - muligheder og udfordringer i forbindelse med aldringspolitik efter 2020

09-10-2020 EMPL_AM(2020)658923 PE658.923v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO
ÆNDRINGSFORSLAG

UDTALELSE om en ny strategi for europæiske SMV'er

06-10-2020 EMPL_AD(2020)653907 PE653.907v02-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

UDTALELSE om styrkelse af det indre marked: fremtiden for den frie bevægelighed for tjenesteydelser

02-10-2020 EMPL_AD(2020)647038 PE647.038v02-00 EMPL
Marc BOTENGA

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 1. oktober 2020

01-10-2020 EMPL_OJ(2020)10-01_1 PE657.466v02-00 EMPL

Udtalelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Spanien – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors

01-10-2020 EMPL_AL(2020)658729 PE658.729v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument for teknisk støtte

30-09-2020 EMPL_AD(2020)655645 PE655.645v03-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

UDKAST TIL BETÆNKNING om et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling

28-09-2020 EMPL_PR(2020)657413 PE657.413v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS Dennis RADTKE

UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelse af Rådets direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv i lyset af FN's handicapkonvention (UNCRPD)

24-09-2020 EMPL_PR(2020)657235 PE657.235v01-00 EMPL
Katrin LANGENSIEPEN

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 145 - Udkast til udtalelse om nye veje for lovlig arbejdskraftmigration

23-09-2020 EMPL_AM(2020)657374 PE657.374v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 140 - Udkast til udtalelse Vending af den demografiske udvikling i EU's regioner ved hjælp af samhørighedspolitikkens instrumenter

17-09-2020 EMPL_AM(2020)657233 PE657.233v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 347 - Udkast til betænkning Retten til at være offline

15-09-2020 EMPL_AM(2020)655974 PE655.974v01-00 EMPL
Alex AGIUS SALIBA

ÆNDRINGSFORSLAG 65 - 261 - Udkast til udtalelse om oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet

11-09-2020 EMPL_AM(2020)655970 PE655.970v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

UDKAST TIL BETÆNKNING om det gamle kontinents tiltagende aldring - muligheder og udfordringer i forbindelse med aldringspolitik efter 2020

11-09-2020 EMPL_PR(2020)657302 PE657.302v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO

PROTOKOL - Torsdag den 16. juli 2020

10-09-2020 EMPL_PV(2020)07-16-1 PE655.870v01-00 EMPL

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 360 - Udkast til betænkning Adgang for alle til en anstændig bolig til en overkommelig pris

09-09-2020 EMPL_AM(2020)655956 PE655.956v01-00 EMPL
Kim VAN SPARRENTAK

UDKAST TIL UDTALELSE om udformning af digital uddannelsespolitik

08-09-2020 EMPL_PA(2020)657258 PE657.258v01-00 EMPL
Anna ZALEWSKA

UDTALELSE med henstillinger til Kommissionen om ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier

07-09-2020 EMPL_AD(2020)648298 PE648.298v02-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 82 - Udkast til udtalelse om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 – alle sektioner

07-09-2020 EMPL_AM(2020)657169 PE657.169v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

PROTOKOL - Mandag den 7. september 2020

07-09-2020 EMPL_PV(2020)09-07-1 PE657.281v01-00 EMPL

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 140 - Udkast til udtalelse En ny strategi for europæiske SMV'er

04-09-2020 EMPL_AM(2020)655633 PE655.633v01-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

ÆNDRINGSFORSLAG 181 - 447 - Udkast til betænkning om begrænsning af uligheder med særligt fokus på fattigdom blandt arbejdstagere

04-09-2020 EMPL_AM(2020)655980 PE655.980v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

ÆNDRINGSFORSLAG 42 - 163 - Udkast til udtalelse om oprettelse af et instrument for teknisk støtte

03-09-2020 EMPL_AM(2020)655972 PE655.972v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

ÆNDRINGSFORSLAG 8 - 30 - Udkast til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 223/2014 for så vidt angår indførelsen af specifikke foranstaltninger til imødegåelse af covid-19-krisen

03-09-2020 EMPL_AM(2020)657167 PE657.167v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 180 - Udkast til betænkning om begrænsning af uligheder med særligt fokus på fattigdom blandt arbejdstagere

02-09-2020 EMPL_AM(2020)655978 PE655.978v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår ekstraordinære supplerende midler og gennemførelsesordninger under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse med henblik på at yde bistand til fremme af kriseafhjælpning i forbindelse med covid-19-pandemien og forberedelse af en grøn, digital og modstandsdygtig genopretning af økonomien (REACT-EU)

01-09-2020 EMPL_AD(2020)654046 PE654.046v02-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

PROTOKOL - Mandag den 31. august 2020 - Tirsdag den 1. september 2020

31-08-2020 EMPL_PV(2020)08-31-1 PE657.170v01-00 EMPL

UDKAST TIL UDTALELSE om nye veje for lovlig arbejdskraftmigration

18-08-2020 EMPL_PA(2020)655901 PE655.901v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

UDKAST TIL UDTALELSE om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 – alle sektioner

30-07-2020 EMPL_PA(2020)654005 PE654.005v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 223/2014 for så vidt angår indførelsen af specifikke foranstaltninger til imødegåelse af covid-19-krisen

30-07-2020 EMPL_PR(2020)655741 PE655.741v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet

29-07-2020 EMPL_PA(2020)655646 PE655.646v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om retten til at være offline

28-07-2020 EMPL_PR(2020)654061 PE654.061v01-00 EMPL
Alex AGIUS SALIBA

UDKAST TIL BETÆNKNING om adgang for alle til en anstændig bolig til en overkommelig pris

23-07-2020 EMPL_PR(2020)653984 PE653.984v02-00 EMPL
Kim VAN SPARRENTAK

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 406 - Udkast til betænkning Beskæftigelses- og socialpolitik i euroområdet

23-07-2020 EMPL_AM(2020)654111 PE654.111v01-00 EMPL
Klára DOBREV

UDTALELSE om EU's strategi for ligestilling mellem kønnene

22-07-2020 EMPL_AD(2020)646871 PE646.871v02-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

UDKAST TIL UDTALELSE om vending af den demografiske udvikling i EU's regioner ved hjælp af samhørighedspolitikkens instrumenter

20-07-2020 EMPL_PA(2020)655690 PE655.690v02-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument for teknisk støtte

17-07-2020 EMPL_PA(2020)655645 PE655.645v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

UDTALELSE om en ny industristrategi for Europa

16-07-2020 EMPL_AD(2020)652607 PE652.607v02-00 EMPL
Jordi CAÑAS

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 16. juli 2020

16-07-2020 EMPL_OJ(2020)07-16_1 PE654.086v02-00 EMPL

ÆNDRINGSFORSLAG 11 - 96 - Udkast til udtalelse Ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår ekstraordinære supplerende midler og gennemførelsesordninger under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse med henblik på at yde bistand til fremme af kriseafhjælpning i forbindelse med covid-19-pandemien og forberedelse af en grøn, digital og modstandsdygtig genopretning af økonomien (REACT-EU)

08-07-2020 EMPL_AM(2020)654059 PE654.059v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår ekstraordinære supplerende midler og gennemførelsesordninger under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse med henblik på at yde bistand til fremme af kriseafhjælpning i forbindelse med covid-19-pandemien og forberedelse af en grøn, digital og modstandsdygtig genopretning af økonomien (REACT-EU)

02-07-2020 EMPL_PA(2020)654046 PE654.046v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

UDKAST TIL BETÆNKNING om begrænsning af uligheder med særligt fokus på fattigdom blandt arbejdstagere

30-06-2020 EMPL_PR(2020)647047 PE647.047v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650398 PE650.398v02-00 EMPL
Mounir SATOURI

Report on the implementation of National Roma Integration Strategies: Combating negative attitudes towards people with Romani background in Europe

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650564 PE650.564v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 162 - Udkast til udtalelse Styrkelse af det indre marked: fremtiden for den frie bevægelighed for tjenesteydelser

25-06-2020 EMPL_AM(2020)653868 PE653.868v01-00 EMPL
Marc BOTENGA

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 127 - Udkast til udtalelse Ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier

24-06-2020 EMPL_AM(2020)653864 PE653.864v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

UDKAST TIL UDTALELSE om en ny strategi for europæiske SMV'er

24-06-2020 EMPL_PA(2020)653907 PE653.907v01-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

UDKAST TIL BETÆNKNING om beskæftigelses- og socialpolitik i euroområdet 2020

22-06-2020 EMPL_PR(2020)653836 PE653.836v01-00 EMPL
Klára DOBREV

PROTOKOL - Mandag den 22. juni 2020 - Tirsdag den 23. juni 2020

22-06-2020 EMPL_PV(2020)06-22-1 PE653.965v01-00 EMPL

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 174 - Udkast til udtalelse En ny industristrategi for Europa

18-06-2020 EMPL_AM(2020)653758 PE653.758v01-00 EMPL
Jordi CAÑAS

PROTOKOL - Torsdag den 11. juni 2020

17-06-2020 EMPL_PV(2020)06-11-1 PE653.815v01-00 EMPL

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 15. juni 2020

15-06-2020 EMPL_OJ(2020)06-15_1 PE653.740v01-00 EMPL

PROTOKOL - Mandag den 15. juni 2020

15-06-2020 EMPL_PV(2020)06-15-1 PE653.819v01-00 EMPL

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 11. juni 2020

11-06-2020 EMPL_OJ(2020)06-11_1 PE652.614v01-00 EMPL

UDKAST TIL UDTALELSE om en ny industristrategi for Europa

09-06-2020 EMPL_PA(2020)652607 PE652.607v01-00 EMPL
Jordi CAÑAS

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 164 - Udkast til udtalelse Rapport om gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration: bekæmpelse af negative holdninger til personer med romabaggrund i Europa

04-06-2020 EMPL_AM(2020)652565 PE652.565v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Udtalelse i form af en skrivelse om forslag til en forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

03-06-2020 EMPL_AL(2020)652563 PE652.563v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Onsdag den 27. maj 2020

27-05-2020 EMPL_OJ(2020)05-27_1 PE652.392v01-00 ECON EMPL