Please fill this field

Zadnji dokumenti

Nekaterih dokumentov morda ni v vašem jeziku, zato se samodejno predlaga druga različica. Predlagane jezikovne različice so označene s posebno ikono. (e.g.: FR ).

DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work EN

10-01-2021 EMPL_PR(2021)661965 PE661.965v02-00 EMPL
Stefania ZAMBELLI

MINUTES - Monday, 16 November 2020 EN

22-12-2020 EMPL_PV(2020)11-16-1 PE660.454v01-00 EMPL

MINUTES - Monday, 7 December 2020 EN

22-12-2020 EMPL_PV(2020)12-07-1 PE661.970v01-00 EMPL

OSNUTEK POROČILA o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: vidiki zaposlovanja in socialni vidiki v letni strategiji za trajnostno rast za leto 2021

21-12-2020 EMPL_PR(2020)662128 PE662.128v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

PREDLOGI SPREMEMB 1‒351 - Osnutek poročila Vpliv pravil EU o prostem gibanju delavcev in prostem pretoku storitev: mobilnost delovne sile v EU kot orodje za usklajevanje potreb in ponudbe na trgu delovne sile

18-12-2020 EMPL_AM(2020)662032 PE662.032v01-00 EMPL
Radan KANEV

PREDLOGI SPREMEMB 1–116 - Osnutek mnenja Ribištvo v prihodnosti: privabljanje nove generacije delovne sile v ribiško industrijo in ustvarjanje delovnih mest v obalnih skupnostih

18-12-2020 EMPL_AM(2020)662043 PE662.043v01-00 EMPL
Jarosław DUDA

OSNUTEK MNENJA o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019 – Evropska komisija

17-12-2020 EMPL_PA(2020)660377 PE660.377v01-00 EMPL
Romana TOMC

OSNUTEK MNENJA o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2019: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor

16-12-2020 EMPL_PA(2020)660366 PE660.366v01-00 EMPL
Romana TOMC

OSNUTEK MNENJA o razrešnici za leto 2019: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)

16-12-2020 EMPL_PA(2020)660367 PE660.367v01-00 EMPL
Romana TOMC

OSNUTEK MNENJA o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019 – Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

16-12-2020 EMPL_PA(2020)660374 PE660.374v01-00 EMPL
Romana TOMC

OSNUTEK MNENJA o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019 – Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

16-12-2020 EMPL_PA(2020)660375 PE660.375v01-00 EMPL
Romana TOMC

OSNUTEK MNENJA o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019 – Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

16-12-2020 EMPL_PA(2020)660376 PE660.376v01-00 EMPL
Romana TOMC

OSNUTEK MNENJA o oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope: odprava ovir za delovanje enotnega digitalnega trga in izboljšana uporaba umetne inteligence za evropske potrošnike

11-12-2020 EMPL_PA(2020)660416 PE660.416v01-00 EMPL
Konstantinos ARVANITIS
PRED. SPREM.

ZAPISNIK - Ponedeljek, 30. november 2020 - Torek, 1. december 2020

07-12-2020 EMPL_PV(2020)11-30-1 PE661.926v01-00 EMPL

MNENJE o oblikovanju digitalne izobraževalne politike

04-12-2020 EMPL_AD(2020)657258 PE657.258v02-00 EMPL
Anna ZALEWSKA

MNENJE o tem, kako spremeniti demografske trende v regijah EU z instrumenti kohezijske politike

03-12-2020 EMPL_AD(2020)655690 PE655.690v03-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

POROČILO o močni socialni Evropi za pravičen prehod

24-11-2020 A9-0233/2020 PE657.413v02-00 EMPL
Agnes JONGERIUS Dennis RADTKE
PRED. SPREM.

OSNUTEK MNENJA o ribištvu v prihodnosti: privabljanje nove generacije delovne sile v ribiško industrijo in ustvarjanje delovnih mest v obalnih skupnostih

20-11-2020 EMPL_PA(2020)658780 PE658.780v01-00 EMPL
Jarosław DUDA

MINUTES - Tuesday, 10 November 2020 EN

13-11-2020 EMPL_PV(2020)11-10-1 PE660.304v01-00 EMPL

PREDLOGI SPREMEMB 1‒191 - Osnutek predloga resolucije o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o programu znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost

12-11-2020 EMPL_AM(2020)660247 PE660.247v01-00 EMPL
Anna ZALEWSKA Elena LIZZI Dragoș PÎSLARU Lina GÁLVEZ MUÑOZ Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Eugenia RODRÍGUEZ PALOP Kim VAN SPARRENTAK

OSNUTEK POROČILA o vplivu pravil EU o prostem gibanju delavcev in prostem pretoku storitev: mobilnost delovne sile v EU kot orodje za usklajevanje potreb in ponudbe na trgu delovne sile

09-11-2020 EMPL_PR(2020)660195 PE660.195v01-00 EMPL
Radan KANEV

PREDLOGI SPREMEMB 1–257 - Osnutek poročila Izvajanje Direktive Sveta 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu glede na Konvencijo OZN o pravicah invalidov

23-10-2020 EMPL_AM(2020)659020 PE659.020v01-00 EMPL
Katrin LANGENSIEPEN

PREDLOGI SPREMEMB 300‒505 - Osnutek poročila Močna socialna Evropa za pravičen prehod

22-10-2020 EMPL_AM(2020)659082 PE659.082v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS Dennis RADTKE

PREDLOGI SPREMEMB 1–299 - Osnutek poročila Močna socialna Evropa za pravičen prehod

21-10-2020 EMPL_AM(2020)658882 PE658.882v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS Dennis RADTKE

PREDLOGI SPREMEMB 1−158 - Osnutek mnenja o oblikovanju politike na področju digitalnega izobraževanja

21-10-2020 EMPL_AM(2020)659046 PE659.046v01-00 EMPL
Anna ZALEWSKA

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost

16-10-2020 EMPL_AD(2020)655646 PE655.646v02-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

MNENJE o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2021

09-10-2020 EMPL_AD(2020)654005 PE654.005v03-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

PREDLOGI SPREMEMB 1–300 - Osnutek poročila Stari kontinent se stara – možnosti in izzivi politik na področju staranja po letu 2020

09-10-2020 EMPL_AM(2020)658865 PE658.865v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO

PREDLOGI SPREMEMB 301–579 - Osnutek poročila Stari kontinent se stara – možnosti in izzivi politik na področju staranja po letu 2020

09-10-2020 EMPL_AM(2020)658923 PE658.923v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO

MNENJE o novi strategiji za evropska mala in srednja podjetja

06-10-2020 EMPL_AD(2020)653907 PE653.907v02-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

MNENJE o krepitvi enotnega trga: prihodnost prostega pretoka storitev

02-10-2020 EMPL_AD(2020)647038 PE647.038v02-00 EMPL
Marc BOTENGA

Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors – Španija

01-10-2020 EMPL_AL(2020)658729 PE658.729v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za tehnično podporo

30-09-2020 EMPL_AD(2020)655645 PE655.645v03-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

OSNUTEK POROČILA o močni socialni Evropi za pravičen prehod

28-09-2020 EMPL_PR(2020)657413 PE657.413v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS Dennis RADTKE

OSNUTEK POROČILA o izvajanju Direktive Sveta 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu glede na Konvencijo OZN o pravicah invalidov

24-09-2020 EMPL_PR(2020)657235 PE657.235v01-00 EMPL
Katrin LANGENSIEPEN

PREDLOGI SPREMEMB 1–145 - Osnutek mnenja o novih poteh za zakonite delovne migracije

23-09-2020 EMPL_AM(2020)657374 PE657.374v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

ZAPISNIK - Ponedeljek, 21. september 2020

21-09-2020 EMPL_PV(2020)09-21-1 PE657.483v01-00 EMPL

PREDLOGI SPREMEMB 1–140 - Osnutek mnenja Kako spremeniti demografske trende v regijah EU z instrumenti kohezijske politike

17-09-2020 EMPL_AM(2020)657233 PE657.233v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

PREDLOGI SPREMEMB 1–347 - Osnutek poročila Pravica do odklopa

15-09-2020 EMPL_AM(2020)655974 PE655.974v01-00 EMPL
Alex AGIUS SALIBA

PREDLOGI SPREMEMB 65–261 - Osnutek mnenja Vzpostavitev mehanizma za okrevanje in odpornost

11-09-2020 EMPL_AM(2020)655970 PE655.970v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

OSNUTEK POROČILA Stari kontinent se stara – možnosti in izzivi politik na področju staranja po letu 2020

11-09-2020 EMPL_PR(2020)657302 PE657.302v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO

ZAPISNIK - Četrtek, 16. julij 2020

10-09-2020 EMPL_PV(2020)07-16-1 PE655.870v01-00 EMPL

PREDLOGI SPREMEMB 1–360 - Osnutek poročila Dostop do dostojnih in cenovno dostopnih stanovanj za vse

09-09-2020 EMPL_AM(2020)655956 PE655.956v01-00 EMPL
Kim VAN SPARRENTAK

OSNUTEK MNENJA o oblikovanju digitalne izobraževalne politike

08-09-2020 EMPL_PA(2020)657258 PE657.258v01-00 EMPL
Anna ZALEWSKA

MNENJE s priporočili Komisiji o okviru za etične vidike umetne inteligence, robotike in sorodne tehnologije

07-09-2020 EMPL_AD(2020)648298 PE648.298v02-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

PREDLOGI SPREMEMB 1–82 - Osnutek mnenja o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2021 – vsi oddelki

07-09-2020 EMPL_AM(2020)657169 PE657.169v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ZAPISNIK - Ponedeljek, 7. september 2020

07-09-2020 EMPL_PV(2020)09-07-1 PE657.281v01-00 EMPL

PREDLOGI SPREMEMB 1–140 - Osnutek mnenja Nova strategija za evropska mala in srednja podjetja

04-09-2020 EMPL_AM(2020)655633 PE655.633v01-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

PREDLOGI SPREMEMB 181‒447 - Osnutek poročila o zmanjševanju neenakosti s posebnim poudarkom na revščini zaposlenih

04-09-2020 EMPL_AM(2020)655980 PE655.980v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

PREDLOGI SPREMEMB 42–163 - Osnutek mnenja Vzpostavitev instrumenta za tehnično podporo

03-09-2020 EMPL_AM(2020)655972 PE655.972v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

PREDLOGI SPREMEMB 8–30 - Osnutek poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 223/2014 glede uvedbe posebnih ukrepov za reševanje krize zaradi COVID-19

03-09-2020 EMPL_AM(2020)657167 PE657.167v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

PREDLOGI SPREMEMB 1–180 - Osnutek poročila o zmanjševanju neenakosti s posebnim poudarkom na revščini zaposlenih

02-09-2020 EMPL_AM(2020)655978 PE655.978v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

MNENJE Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva izredne dodatne vire in ureditev izvrševanja v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“, da se zagotovi pomoč spodbujanju odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in pripravi zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva (REACT-EU)

01-09-2020 EMPL_AD(2020)654046 PE654.046v02-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

ZAPISNIK - Ponedeljek, 31. avgust 2020 - Torek, 1. september 2020

31-08-2020 EMPL_PV(2020)08-31-1 PE657.170v01-00 EMPL

OSNUTEK MNENJA o novih poteh za zakonite delovne migracije

18-08-2020 EMPL_PA(2020)655901 PE655.901v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

OSNUTEK MNENJA o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2021 – vsi oddelki

30-07-2020 EMPL_PA(2020)654005 PE654.005v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 223/2014 glede uvedbe posebnih ukrepov za reševanje krize zaradi COVID-19

30-07-2020 EMPL_PR(2020)655741 PE655.741v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost

29-07-2020 EMPL_PA(2020)655646 PE655.646v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

OSNUTEK POROČILA s priporočili Komisiji o pravici do odklopa

28-07-2020 EMPL_PR(2020)654061 PE654.061v01-00 EMPL
Alex AGIUS SALIBA

OSNUTEK POROČILA o dostopu do dostojnih in cenovno ugodnih stanovanj za vse

23-07-2020 EMPL_PR(2020)653984 PE653.984v02-00 EMPL
Kim VAN SPARRENTAK

PREDLOGI SPREMEMB 1–406 - Osnutek poročila Politika zaposlovanja in socialna politika v euroobmočju leta 2020

23-07-2020 EMPL_AM(2020)654111 PE654.111v01-00 EMPL
Klára DOBREV

MNENJE o strategiji EU za enakost spolov

22-07-2020 EMPL_AD(2020)646871 PE646.871v02-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

OSNUTEK MNENJA o tem, kako spremeniti demografske trende v regijah EU z instrumenti kohezijske politike

20-07-2020 EMPL_PA(2020)655690 PE655.690v02-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za tehnično podporo

17-07-2020 EMPL_PA(2020)655645 PE655.645v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

MNENJE o novi industrijski strategiji za Evropo

16-07-2020 EMPL_AD(2020)652607 PE652.607v02-00 EMPL
Jordi CAÑAS