График на заседанията

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония


Страсбург : SDM - SDM-S1

INTER-PARLIAMENTARY DELEGATION
20th EU-North Macedonia JPC meeting - first session


Страсбург : SDM - SDM-S1

INTER-PARLIAMENTARY DELEGATION
20th EU-North Macedonia JPC meeting - second session

Делегация за връзки с Южна Африка


Страсбург : LOW - S4.5

Редовно заседание

Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб


Страсбург : SDM - SDM-S5

Редовно заседание
Meeting on the current situation of Tunisia

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС


Страсбург : SDM - SDM-S5

Редовно заседание

Делегация за връзки с Афганистан


Брюксел : PHS - P5B001

Редовно заседание
Exchange of views to take stock of one year under the Taliban regime

Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство


Страсбург : SDM - SDM-S1

INTER-PARLIAMENTARY DELEGATION
58th European Economic Area Joint Parliamentary Committee meeting - 1st session

Делегация за връзки с Панафриканския парламент


Брюксел : ASP - A1E-2

Редовно заседание
Delegation for relations with the Pan-African Parliament (DPAP) Ordinary meeting