График на заседанията

Делегация за връзки с Япония


Брюксел : ASP - A3G-3

Редовно заседание
РАЗМЯНА НА МНЕНИЯ ОТНОСНО ДЕЙСТВИЯТА ПО КЛИМАТА И ЦЕЛИТЕ НА ЕС И НА ЯПОНИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ВЪГЛЕРОДЕН НЕУТРАЛИТЕТ ДО 2050 Г., В ПРИСЪСТВИЕТО НА ПОСЛАНИК МАСАКИ

Делегация за връзки с Китайската народна република


Брюксел : ASP - A3E-2

Редовно заседание
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ - РАЗМЯНА НА МНЕНИЯ ЗА КИТАЙ И ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ

Делегация за връзки с държавите от Машрек


Брюксел : ASP - A3E-2

Редовно заседание
Syria – a stock-take of the last ten years and proposed next steps

Делегация за връзки с държавите от Централна Америка


Брюксел : ASP - A3E-2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
on the political situation in Nicaragua in the run up to the elections of 2021

Делегация за връзки с Панафриканския парламент


Брюксел : ASP - A3G-3

Редовно заседание

Делегация за връзки с Израел


Брюксел : JAN - 6Q1

Редовно заседание

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея


Брюксел : JAN - 6Q1

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ