График на заседанията

Делегация за връзки с държавите от Южна Азия


Брюксел : ASP - A1E-2

Редовно заседание

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия


Брюксел : ASP - A1E-2

Редовно заседание

Делегация за връзки с Арабския полуостров


Брюксел : ASP - A5E-2

Съвместно заседание
СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА DARP, D-IQ И D-IR ОТНОСНО БЛИЗКИЯ ИЗТОК И ЗАЛИВА

Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия


Брюксел : ASP - A1G-3

Редовно заседание

Делегация за връзки с Китайската народна република


Брюксел : ASP - A1E-2

Редовно заседание
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ДЕЛЕГАЦИЯТА ЗА ВРЪЗКИ С НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИТАЙ

Делегация за връзки с Индия


Брюксел : ASP - A1E-1

Редовно заседание

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Мексико


Брюксел : ASP - A3G-2

Подготвително заседание
XXVII СПК ЕС-МЕКСИКО

Делегация за връзки с държавите от Централна Америка


Брюксел : ASP - A5G-2

Редовно заседание

Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия


Брюксел : ASP - A1E-1

Редовно заседание
Ordinary meeting of the Delegation to the EU-Kazakhstan, EU-Kyrgyzstan, EU-Uzbekistan and EU-Tajikistan Parliamentary Cooperation Committees and for relations with Turkmenistan and Mongolia

Делегация за връзки с държавите от Машрек


Брюксел : ASP - A5E-2

Редовно заседание
Meeting of Delegation for Relations with the Mashreq Countries

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС


Брюксел : PHS - P4B001

Редовно заседание
Meeting of the Delegation to the ACP-EU JPA

Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)


Страсбург : SDM - SDM-S1

Редовно заседание
DASE OMEE Ordinary meeting of the Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)


Страсбург : SDM - SDM-S5

с членове на ЕП
Standing Committee of Parliamentarians of the Arctic Region (SCPAR) meeting

Делегация за връзки с Канада


Страсбург : LOW - S4.2

Редовно заседание
Meeting of the delegation for relations with Canada