График на заседанията

Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия


Брюксел : ASP - A3G-2

Редовно заседание
Exchange of views with the Speaker of the New Zealand parliament

Делегация за връзки с държавите от Машрек


Брюксел : ASP - A5G-2

Редовно заседание
с членове на ЕП
2022 Lebanese general election

Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)


Брюксел : ASP - A3E-3

Редовно заседание

Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна


Страсбург : LOW - S4.1

INTER-PARLIAMENTARY DELEGATION

Делегация за връзки с Афганистан


Брюксел : ASP - A1E-3

Редовно заседание
Exchange of views on latest developments in Afghanistan