График на заседанията

Делегация за връзки с Палестина


Страсбург : SDM - SDM-S1

Редовно заседание
DPAL meeting