Kalendarz posiedzeń

Delegacja do spraw stosunków z Izraelem


Bruksela : JAN - 6Q1

z udziałem posłów
44. POSIEDZENIE MIĘDZYPARLAMENTARNE PE-KNESET

Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej


Bruksela : JAN - 4Q2

Posiedzenie zwyczajne