Kalendarz posiedzeń

Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim


Bruksela : ASP - A3G-3

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
Interactio - DPAP meeting prior to the IPM

Delegacja do spraw stosunków z Kanadą


Bruksela : ASP - A3G-3

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE ZWYCZAJNE D-CA (UDZIAŁ ZDALNY)

Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi


Bruksela : ASP - A3G-3

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
Extraordinary meeting REMOTE participation

Delegacja do Komisji Parlamentarnej CARIFORUM–UE


Bruksela : JAN - 6Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
Remote participation

Delegacja do spraw Współpracy w ramach Wymiaru Północnego i do spraw Stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE–Islandia oraz do Wspólnej Komisji Parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)


Bruksela : ASP - A3G-3

Posiedzenie zwyczajne
54th EEA Joint Parliamentary Committee meeting - REMOTE participation