Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κοινότητας τωνΆνδεων


Βρυξέλλες : ASP - A1E-2

Τακτική συνεδρίαση

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ


Βρυξέλλες : ASP - A1E-3

Τακτική συνεδρίαση
με ΒΕΚ

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ελβετία, τη Νορβηγία, στη ΜΚΕ ΕΕ-Ισλανδίας και στη ΜΚΕ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου


Βρυξέλλες : PHS - P3C050

INTER-PARLIAMENTARY DELEGATION
Barents Euro-Arctic Council Indigenous People's Summit 2023


Βρυξέλλες : PHS - P3C050

INTER-PARLIAMENTARY DELEGATION


Βρυξέλλες : PHS - P3C050

INTER-PARLIAMENTARY DELEGATION

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας


Βρυξέλλες : ASP - A5E-2

INTER-PARLIAMENTARY DELEGATION

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και την Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)


Βρυξέλλες : ASP - A3G-2

Τακτική συνεδρίαση


Βρυξέλλες : ASP - A3E-2

Τακτική συνεδρίαση

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Mercosur


Βρυξέλλες : ASP - A3G-2

Τακτική συνεδρίαση

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ελβετία, τη Νορβηγία, στη ΜΚΕ ΕΕ-Ισλανδίας και στη ΜΚΕ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου


Βρυξέλλες : PHS - P3C050

INTER-PARLIAMENTARY DELEGATION

Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Μεξικού


Βρυξέλλες : ASP - A5E-2

Τακτική συνεδρίαση

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής


Στρασβούργο : SDM - SDM-S1

Τακτική συνεδρίαση