Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Mercosur


Βρυξέλλες : ASP - A3E-3

Άτυπη συνεδρίαση
Preparatory meeting for the DMER Mission to Paraguay and Uruguay

Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Χιλής


Βρυξέλλες : PHS - P6B054

Τακτική συνεδρίαση

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ


Στρασβούργο : LOW - S4.1

Τακτική συνεδρίαση
με ΒΕΚ