Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

Λόγω της πανδημίας COVID-19, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι πολιτικοί ηγέτες του έχουν τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου. Σκοπός είναι να μπορέσει το Κοινοβούλιο να ασκεί τα βασικά του καθήκοντα, ενώ παράλληλα θα συμμορφώνεται με το καθήκον της μέριμνας για τους βουλευτές του και το προσωπικό του και θα προστατεύει τη δημόσια υγεία.

Ως εκ τούτου, έχουν ακυρωθεί ή αναβληθεί οι περισσότερες συνεδριάσεις και όλες οι αποστολές των αντιπροσωπειών του Κοινοβουλίου.

Λεπτομέρειες από το χρονοδιάγραμμα της παρούσας σελίδας θα κοινοποιηθούν, όταν οι αντιπροσωπείες μπορέσουν να αναλάβουν εκ νέου τις συνήθεις δραστηριότητές τους.

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής


Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

Τακτική συνεδρίαση
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράν


Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

Τακτική συνεδρίαση
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Τακτική συνεδρίαση
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ