Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

Αντιπροσωπεία για τη Συνεργασία στην περιοχή της Αρκτικής και για τις σχέσεις με την Ελβετία και τη Νορβηγία και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Ισλανδίας, καθώς και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)


Βρυξέλλες : ASP - A1E-2

με ΒΕΚ
DEEA - ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ IPM ΕΕ-ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ και την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ, συμπεριλαμβανομένων των μικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών ΕΕ-Μαρόκου, ΕΕ-Τυνησίας και ΕΕ-Αλγερίας


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Τακτική συνεδρίαση
Ordinary meeting on the relations EU-Algeria

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή CARIFORUM-EΕ


Βρυξέλλες : ASP - A3G-3

Έκτακτη συνεδρίαση
Remote participation