Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ


Βρυξέλλες : JAN - 6Q1

με ΒΕΚ
44th Interparliamentary Meeting EP-Knesset

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ


null

με ΒΕΚ
44th Interparliamentary Meeting EP-Knesset Knesset

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κοινότητας τωνΆνδεων


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Τακτική συνεδρίαση