Please fill this field

Kalendár schôdzí

Delegácia pre vzťahy s Izraelom


Brusel : JAN - 6Q1

s poslancami EP

Delegácia pre vzťahy s Izraelom


null

s poslancami EP

Delegácia pre vzťahy s krajinami Andského spoločenstva


Brusel : JAN - 4Q2

Riadna schôdza