Veuillez remplir ce champ

Kalendár schôdzí

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Severné Macedónsko


Brusel : JAN - 6Q2

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko


Brusel : JAN - 4Q1

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pre severnú spoluprácu a pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)


Brusel : JAN - 6Q2

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom


Brusel : JAN - 4Q1

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina


Brusel : JAN - 6Q2

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Moldavsko


Brusel : JAN - 4Q1

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení


Brusel : JAN - 4Q2

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pre vzťahy s Bieloruskom


Brusel : JAN - 4Q1

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre partnerstvo EÚ – Arménsko, Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko


Brusel : JAN - 6Q2

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko


Brusel : JAN - 6Q2

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora


Brusel : JAN - 4Q1

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie


Brusel : JAN - 4Q2

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko


Brusel : JAN - 6Q2

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pre vzťahy s Bosnou a Hercegovinou a Kosovom


Brusel : JAN - 4Q1

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pre vzťahy s Izraelom


Brusel : JAN - 6Q2

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pre vzťahy s Palestínou


Brusel : JAN - 4Q1

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest


Brusel : JAN - 4Q2

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko


Brusel : JAN - 6Q2

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pre vzťahy s Iránom


Brusel : JAN - 4Q1

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu vrátane Spoločných parlamentných výborov EÚ – Maroko, EÚ – Tunisko a EÚ – Alžírsko


Brusel : JAN - 2Q2

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými


Brusel : JAN - 4Q2

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Mexiko


Brusel : JAN - 4Q2

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku


Brusel : JAN - 2Q2

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pre vzťahy s krajinami Andského spoločenstva


Brusel : JAN - 6Q2

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pre vzťahy s krajinami Mercosuru


Brusel : JAN - 4Q1

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Čile


Brusel : JAN - 4Q1

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pre vzťahy s Arabským polostrovom


Brusel : JAN - 2Q2

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pre vzťahy s Brazílskou federatívnou republikou


Brusel : JAN - 6Q2

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou


Brusel : JAN - 4Q2

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pre vzťahy s Irakom


Brusel : JAN - 2Q2

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pre vzťahy s Indiou


Brusel : JAN - 6Q2

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pre vzťahy s Afganistanom


Brusel : JAN - 4Q1

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie


Brusel : JAN - 4Q2

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pre vzťahy s Kanadou


Brusel : JAN - 2Q2

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)


Brusel : JAN - 6Q2

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom


Brusel : JAN - 4Q1

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom


Brusel : JAN - 4Q2

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pri Parlamentnom výbore Cariforum – EÚ


Brusel : JAN - 6Q2

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky


Brusel : JAN - 2Q2

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou


Brusel : JAN - 4Q1

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pre vzťahy s Panafrickým parlamentom


Brusel : JAN - 4Q2

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pre vzťahy s Japonskom


Brusel : JAN - 2Q2

Ustanovujúca schôdza

Delegácia pre vzťahy s Parlamentným zhromaždením NATO


Brusel : JAN - 4Q2

Ustanovujúca schôdza