Please fill this field

Kalendár schôdzí

Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou


Brusel : JAN - 6Q2

Riadna schôdza
ÚČASŤ ČIASTOČNE NA DIAĽKU - VÝMENA NÁZOROV S VEĽVYSLANCOM MICHAELOM CLAUSSOM, PREDSEDNÍCTVO EÚ

Delegácia pre vzťahy s Kanadou


Brusel : ASP - A3G-3

Riadna schôdza

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými


Brusel : ASP - A3G-3

Riadna schôdza

Delegácia pre severnú spoluprácu a pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)


Brusel : ASP - A3G-3

Riadna schôdza
54th EEA Joint Parliamentary Committee meeting - REMOTE participation