Kalendár schôdzí

Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení


Brusel : ASP - A1E-2

Riadna schôdza

Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru


Štrasburg : SDM - SDM-S5

INTER-PARLIAMENTARY DELEGATION
38 EU-Norway IPM

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ


Štrasburg : SDM - SDM-S1

Riadna schôdza