Prašom užpildyti šį lauką

Posėdžių tvarkaraštis

Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje


Briuselis : JAN - 6Q2

BIURAS

Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje


Briuselis : JAN - 6Q2

Eilinis posėdis

Delegacija ryšiams su NATO parlamentine asamblėja


Briuselis : ASP - A1E-2

Neeilinis posėdis

Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete


Briuselis : JAN - 6Q1

su Europos Parlamento nariu
DELEGACIJOS POSĖDIS

Delegacija ES ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete


Briuselis : JAN - 6Q1

su Europos Parlamento nariu
13-ASIS ES IR SERBIJOS SAPK SUSITIKIMAS

Delegacija ES ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete


Briuselis : JAN - 6Q1

su Europos Parlamento nariu
13-ASIS ES IR SERBIJOS SAPK SUSITIKIMAS

Delegacija ryšiams su Panafrikos Parlamentu


Briuselis : ASP - A3G-3

Eilinis posėdis

Delegacija ryšiams su Centrinės Amerikos šalimis


Briuselis : JAN - 6Q1

Eilinis posėdis