Koosolekute ajakava

COVID-19 pandeemia tõttu on Euroopa Parlamendi president ja fraktsioonide juhid muutnud parlamendi töökalendrit. Parlamendi eesmärk on praegu tagada oma põhitegevuse jätkumine, täites samas kohustust hoolitseda parlamendiliikmete ja töötajate eest ning kaitsta rahvatervist.

Seetõttu on enamik koosolekuid ja kõik parlamendi delegatsioonide lähetused tühistatud või edasi lükatud.

Kui delegatsioonidel on võimalik tavapärast tegevust jätkata, esitatakse üksikasjad siin leheküljel toodud kalendris.

Kinnitatud koosolekuid ei ole