Raspored sjednica

Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Meksika


Bruxelles : ASP - A5E-2

REDOVNA SJEDNICA
Preparatory meeting for the 29th meeting of the JPC EU-Mexico

Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini


Strasbourg : SDM - SDM-S1

REDOVNA SJEDNICA

Izaslanstvo za odnose s Izraelom


Strasbourg : SDM - SDM-S5

REDOVNA SJEDNICA
with MEP

Izaslanstvo za odnose s Irakom


Bruxelles : ASP - A1E-2

REDOVNA SJEDNICA