Euroopan parlamentin
toiminta
Kohokohdat 1999-2004

 
Euroopan parlamentti
EU:n uudistaminen
Laajentuminen
Kansalaisoikeudet
Oikeus- ja sisäasiat
Turvapaikka
Maahanmuutto
Järjestäytyneen rikollisuuden vastainen taistelu
Terrorismin vastainen taistelu
Ulkosuhteet
Ympäristö / Kuluttajansuoja
Liikenne / Aluepolitiikka
Maatalous / Kalastus
Talous- ja rahapolitiikka
Työllisyys- ja sosiaali-
politiikka / Naisten oikeudet
Sisämarkkinat / Teollisuus / Energia / Tutkimus
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Euroopan parlamentti vaatii pakolaisille inhimillisempää kohtelua
Ihmiset joutuvat jättämään kotimaansa monista eri syistä: paetakseen vainoa, sotaa tai nälänhätää. Euroopan unioni tunnetaan vakaana ja vauraana alueena, joka ottaa vastaan lukuisia pakolaisia. Unio...
> more


Hallittu maahanmuutto - paras ratkaisu kaikille osapuolille
Maahanmuuttopolitiikasta on tullut vasta aivan viime vuosina yksi Euroopan unionin toiminnan aloista, kun EU on joutunut ottamaan kantaa moniin siihen liittyviin kysymyksiin: mm. lailliseen ja laittom...
> more


Yksissä tuumin järjestäytyneen rikollisuuden kimppuun
Euroopan unionin rajojen poistuminen vauhdittaa myönteisellä tavalla kauppaa, teollisuutta ja kansalaisten vapaata liikkuvuutta. Järjestäytynyt rikollisuus taas on torjuttava kaikin keinoin sen pyrkie...
> more


Kansalaisvapauksia kunnioitettava myös terrorismin torjunnassa
Euroopassa oli alettu etsiä tehokkaampia keinoja terrorismin torjuntaan jo ennen syyskuun 11. päivän 2001 terrori-iskuja. Iskut saivat Euroopan unionin tehostamaan toimintaansa ja pyrkimään läheisempä...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004