Euroopa Parlamendi
töö
tähtsündmusi 1999-2004

 
Euroopa Parlament
Euroopa Liidu reform
Euroopa Liidu laienemine
Kodanike õigused
Justiits- ja siseasjad
Pagulased
Sisseränne
Võitlus organiseeritud kuritegevusega
Võitlus terrorismiga
Välissuhted
Keskkonnapoliitika / Tarbijakaitse
Transpordi- ja regionaalpoliitika
Põllumajandus-
ja kalanduspoliitika
Majandus- ja rahapoliitika
Tööhõive- ja sotsiaal-
poliitika / Naiste õigused
Siseturg / Tööstus-ja energeetikapoliitika /
Teadus- ja uurimistegevus
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Euroopa Parlamendi saadikud nõuavad pagulaste inimlikumat kohtlemist
Inimesed võivad kodumaalt põgeneda erinevatel põhjustel: otsides pääsu tagakiusamise, sõja või nälja eest või lihtsalt parema elu lootuses. Kuna Euroopa Liit on stabiilne ja jõukas piirkond, meelita...
> more


Hästi hallatud sisseränne : kõigile parim lahendus
Immigratsioonitemaatika on saanud viimastel aastatel Euroopa Liidu poliitikate osaks. Euroopa on asunud tegelema mitmete sisserändega seonduvate küsimustega: legaalne ja illegaalne immigratsioon, varj...
> more


Ühiselt organiseeritud kuritegevuse vastu
Piiride kadumine Euroopa Liidus on hoogustanud kaubandust, tööstust ja kodanike liikumisvabadust. Euroopa teeb aga kõik, et peatada organiseeritud kuritegevus, mis tahab omal viisil kogu liidu avatuse...
> more


Kodanikuvabaduste kaitsmine terrorismiga võitluses
Juba enne 2001. aasta 11. septembril USAs aset leidnud terrorirünnakuid tegeles Euroopa tõhusamate terrorismivastaste meetmete otsimisega. Peale rünnakuid  kiirendas Euroopa Liit oma püüdlusi j...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004