Euroopan parlamentin
toiminta
Kohokohdat 1999-2004

 
Euroopan parlamentti
EU:n uudistaminen
Laajentuminen
Kansalaisoikeudet
Oikeus- ja sisäasiat
Ulkosuhteet
Ympäristö / Kuluttajansuoja
Liikenne / Aluepolitiikka
Meriturvallisuus
Satamapalvelut
Lentokuljetukset
Korvaukset lentomatkustajille
Maantieturvallisuus
Eko-pisteet
Rautatiet
Postipalvelut
Rakenne- ja koheesiorahastot
Maatalous / Kalastus
Talous- ja rahapolitiikka
Työllisyys- ja sosiaali-
politiikka / Naisten oikeudet
Sisämarkkinat / Teollisuus / Energia / Tutkimus
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Euroopan merenkulun turvallisuutta parantamassa
Euroopan rannikoilla tapahtuneiden merionnettomuuksien luettelo on pitkä: Torrey Canyon, Amoco Cádiz, Erika ja Prestige ovat vain muutamia esimerkkejä haaksirikkoon joutuneista aluksista. Sen jälkeen,...
> more


Euroopan parlamentti: "Ei" satamapalvelujen vapauttamiselle
Euroopan unionin tavoitteena on lisätä ympäristöystävällisempien kuljetusmuotojen, kuten meriliikenteen, osuutta tavara- ja matkustajaliikenteestä. Tavoite on tarkoitus saavuttaa parantamalla meriliik...
> more


Lentomatkailu – turvallisuus ja yhtenäinen eurooppalainen ilmatila
EU:n äskettäin hyväksymä lainsäädäntö tekee ilmailusta turvallisempaa. Euroopan ruuhkautunutta ilmatilaa varten ollaan luomassa yhtenäistä lennonjohtojärjestelmää. Euroopan parlamentin jäsenten ansios...
> more


Lentomatkustajien oikeudet ylivaraustilanteessa
Säännöllistä lentoliikennettä harjoittavat eurooppalaiset lentoyhtiöt epäävät vuosittain noin neljännesmiljoonalta matkustajalta pääsyn lennolle ylivarausten takia. Vaikka ylivarauskäytäntöä ei pystyt...
> more


Euroopan maanteiden turvallisuus
Euroopan unionin (15 jäsenvaltion unionin) maanteillä menehtyy vuosittain 40 000 henkeä ja loukkaantuu yli 1,7 miljoonaa tienkäyttäjää – jalankulkijoita, pyöräilijöitä, matkustajia ja kuljettajia. Eur...
> more


Itävallan ekopistejärjestelmä aiheuttaa ongelmia
Ympäristönsuojelun ja raskaan tavaraliikenteen yhdistäminen vaikuttaa mahdottomalta tehtävältä – ja jos nämä kaksi asiaa halutaan yhdistää, niin konflikti on taattu. Itävallan kautta kulkeva raskas ta...
> more


Rautatieliikenteen valoisat tulevaisuudennäkymät
Euroopan rautateiden tulevaisuus näyttää valoisalta. Eurooppalaiset rautatieyhtiöt saivat hiljattain oikeuden harjoittaa toimintaa kaikkialla unionin alueella, mikä lisää kilpailua ja parantaa palvelu...
> more


Malttia postipalveluiden vapauttamiseen
Euroopan parlamentti lievensi komission ehdotusta postipalveluiden avaamisesta kilpailulle. Parlamentti halusi varmistaa, että postin jakelu säilyy kohtuullisen hintaisena myös syrjäisillä alueilla....
> more


Aluepolitiikka – avain EU:n tulevaisuuteen?
Noin kolmasosa EU:n budjetista käytetään aluepolitiikkaan, joten se on yksi unionin toiminnan tärkeimmistä aloista. Alueiden tukeminen perustuu ajatukseen "taloudellisesta ja sosiaalisesta koheesiosta...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004