Eiropas Parlamenta
darbiba: 1999.-2004.
gada sasniegumi

 
Eiropas Parlaments
ES reforma
Paplašinašanas
Pilsonu tiesibas
Tieslietas un iekšlietas
Patveruma tiesibas
Immigracija
Organizetas noziedzibas apkarošana
Cina pret terorismu
Arlietas
Vide / Pateretaju aizsardziba
Transports /
Regionala politika
Lauksaimnieciba / Zivsaimnieciba
Ekonomika un finanšu politika
Sociala un darba politika / Veselibas aizsardziba
Iekšejais tirgus / Industrija / Energetika / Zinatne
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Eiropas Parlamenta deputati prasa humanaku izturešanos pret begliem
Cilveki var begt no savam valstim dažadu iemeslu del - lai glabtos no vajašanas, kara vai bada vai vienkarši lai mekletu labakus dzives apstaklus. Eiropas Savieniba ka stabils un particis pasaules r...
> more


Kontroleta imigracija - labakais risinajums visiem
Imigracija ir viena no jaunakajam ES politikam. Pedejos gados Eiropai nacas sastapties ar vairakiem ar to saistitiem jautajumiem- legalo un nelegalo imigraciju, tiesibam uz patverumu, demografijas kri...
> more


Kopigiem spekiem pret organizeto noziedzibu
Robežu izzušana Eiropas Savieniba rada labveligus nosacijumus tirdzniecibai, rupniecibai un ES pilsonu brivai kustibai. Tomer ari organizetas noziedzibas grupejumi izmanto ES vienota tirgus sniegtas i...
> more


Terorisma apkarošana un pilsonisko brivibu aizsardziba
Jau pirms teroristu uzbrukumiem 2001. gada 11. septembri Eiropa mekleja daudz efektivakus veidus, ka cinities pret terorismu. Pec šiem uzbrukumiem Eiropas Savieniba nekavejoties centas attistit ciešak...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004