Europaparlamentets
verksamhet
Höjdpunkter 1999-2004

 
Europaparlamentet
Reform av EU
Utvidgningen
Medborgerliga rättigheter
Rättsliga och inrikes frågor
Asyl
Invandring
Bekämpning av organiserad brottslighet
Bekämpning av terrorism
Externa relationer
Miljö / Konsumentskydd
Transport / Regionalpolitik
Jordbruk och fiske
Ekonomi och valutafrågor
Sysselsättning och socialafrågor /
Kvinnors rättigheter
Inre marknaden / Industri / Energi / Forskning
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


EU-parlamentarikerna kräver mänskligare behandling av flyktingar
Det kan finnas många orsaker till att man flyr från sitt hemland: för att undgå förföljelse, krig, hungersnöd eller bara för att finna ett bättre liv. EU är ett stabilt, välmående område i världen s...
> more


Hantering av invandring: den bästa lösningen för alla parter
Det är först under senare år som invandring har blivit en EU-fråga, eftersom Europa har fått ta itu med en rad frågor på detta område: laglig och olaglig invandring, rätten till asyl, demografisk nedg...
> more


Med förenade krafter mot organiserad brottslighet
Gränserna i EU har avskaffats, vilket sätter fart på handel, industri och medborgarnas fria rörlighet. Det som däremot måste stoppas med alla tillgängliga medel är den organiserade brottsligheten, som...
> more


Att bekämpa terrorismen och samtidigt skydda de medborgerliga rättigheterna
Redan före terroristattentaten den 11 september 2001 försökte EU hitta mer effektiva sätt att bekämpa terrorismen. Efter den 11 september ökade EU snabbt sina insatser och sökte närmare samarbete med ...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004