Europees Parlement
in actie
Blikvangers 1999-2004

 
Het Europees Parlement
Hervorming van de EU
Uitbreiding
Rechten van de burger
Justitie en Binnenlandse Zaken
Asiel
Immigratie
Bestrijding van de georganiseerde misdaad
Strijd tegen het terrorisme
Externe betrekkingen
Milieu / Consumenten-
bescherming
Vervoer / Regionaal beleid
Landbouw / Visserij
Economisch
en monetair beleid
Sociaal- en werkgelegenheidsbeleid /
Rechten van de Vrouw
Interne markt / Industrie / Energie / Onderzoek
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


EP-leden dringen aan op een meer humane behandeling van vluchtelingen
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom mensen uit hun land vluchten: ontkomen aan vervolging, oorlog of honger, of alleen maar de wens een beter leven te leiden. Als stabiele, welvarende regio ...
> more


Beheerste immigratie: de beste oplossing voor alle partijen
Immigratie is pas de laatste paar jaar onderwerp van EU-beleid geworden, omdat Europa geleidelijk werd geconfronteerd met een aantal onderlinge samenhangende vraagstukken: legale en illegale immigrati...
> more


Met vereende krachten tegen de georganiseerde misdaad
Door het wegvallen van de grenzen in de Europese Unie komen de handel en industrie en de bewegingsvrijheid van de burgers goed op gang. Met alle macht moet echter een halt worden toegeroepen aan de ge...
> more


Terrorismebestrijding en de vrijheden van de burger
Al voor de terroristische aanslagen van 11 september 2001 zocht Europa naar effectievere methoden om het terrorisme te bestrijden. Na de aanslagen schakelde de EU snel over in een hogere versnelling e...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004