Euroopan parlamentin
toiminta
Kohokohdat 1999-2004

 
Euroopan parlamentti
Euroopan parlamentin vaalit
EP:n organisaatio ja tehtävät
Yhteispäätösmenettely
ja muut menettelyt
Budjettivalta
Budjetin valvonta
Demokraattinen valvonta
Jäsenten ohjesääntö
ja eurooppalaiset puolueet
Väliaikaiset valiokunnat
ja tutkintavaliokunnat
Muut EU:n elimet
EU:n uudistaminen
Laajentuminen
Kansalaisoikeudet
Oikeus- ja sisäasiat
Ulkosuhteet
Ympäristö / Kuluttajansuoja
Liikenne / Aluepolitiikka
Maatalous / Kalastus
Talous- ja rahapolitiikka
Työllisyys- ja sosiaali-
politiikka / Naisten oikeudet
Sisämarkkinat / Teollisuus / Energia / Tutkimus
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Vaaliuurnille!
Vuodesta 1979 lähtien EU:n kansalaiset ovat voineet itse valita edustajansa Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla. Parlamentin jäsenet valitaan viideksi vuodeksi. Vaalijärjestelyiss...
> more


Euroopan parlamentin organisaatio ja toiminta
Vastavalitulla Euroopan parlamentin jäsenellä on monta asiaa hoidettavanaan: hänen on liityttävä poliittiseen ryhmään, valittava valiokuntansa ja osallistuttava ryhmänsä puheenjohtajan sekä parlamen...
> more


Euroopan parlamentti - täysivaltainen lainsäätäjä
Mitkä ovat Euroopan parlamentin tehtävät? Kuten kaikki demokraattiset järjestelmät, Euroopan parlamenttikin valvoo toimeenpanovallan toteutumista ja julkisten varojen käyttöä sekä äänestää lainsäädänn...
> more


Euroopan parlamentin budjettivaltuudet
Euroopan parlamentti on Euroopan yhteisöjen perustamisesta lähtien vaatinut vastuullista talousarvion laadintaa ja kantanut huolta yhteisten varojen parhaasta mahdollisesta käytöstä. Parlamentin bud...
> more


Parlamentti valvoo, että veronmaksajien rahat käytetään oikein
Jacques Santerin luotsaaman komission ero vuonna 1999 ravisutti koko Eurooppaa. Kaikki kaksikymmentä komission jäsentä joutuivat eroamaan, kun Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunta ol...
> more


Parlamentaarinen valvonta demokratian lujittajana
Jacques Santerin luotsaaman komission ero vuonna 1999 ja vuonna 2003 paljastuneet epäselvyydet tilastotoimisto Eurostatin kirjanpidossa muistuttivat Euroopan parlamentin valvontatehtävän tärkeydestä. ...
> more


Euroopan parlamentin jäseniin ja eurooppalaisiin puolueisiin sovellettavat säännöt työn alla
Euroopan parlamentti ei kaikilta osin ole niin "eurooppalainen" kuin voisi kuvitella. Tämä näkyy muun muassa parlamentin jäsenille maksettavissa edustajanpalkkioissa, jotka määräytyvät kunkin jäsene...
> more


Euroopan parlamentin tutkintavaliokunnat ja väliaikaiset valiokunnat
Euroopan parlamentti asetti vuosina 1996–1997 kaksi tutkintavaliokuntaa, joista toinen tarkasteli niin sanottua yhteisön passitusjärjestelmää ja toinen, enemmän huomiota herättänyt, "hullun lehmän" ...
> more


Unionin toimielimet
Euroopan unioni ei ole liittovaltio, kuten Yhdysvallat. Se ei myöskään ole pelkkä yhteistyöjärjestö, kuten Yhdistyneet kansakunnat. EU on lajissaan ainutlaatuinen poliittinen, oikeudellinen ja institu...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004