Euroopan parlamentin
toiminta
Kohokohdat 1999-2004

 
Euroopan parlamentti
EU:n uudistaminen
Laajentuminen
Kansalaisoikeudet
Oikeus- ja sisäasiat
Ulkosuhteet
Turvallisuus ja puolustus
Ihmisoikeudet
Balkanin alue
Sopimukset EU:hun kuulumattomien maiden kanssa
Ulkomaankauppa
Kehitysyhteistyö
EU-AKT
Henkilömiinat
Ympäristö / Kuluttajansuoja
Liikenne / Aluepolitiikka
Maatalous / Kalastus
Talous- ja rahapolitiikka
Työllisyys- ja sosiaali-
politiikka / Naisten oikeudet
Sisämarkkinat / Teollisuus / Energia / Tutkimus
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Ulkopolitiikka, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka:
etenemistä pienin askelin
Vielä 25 vuotta sitten Euroopan unionin jäsenvaltioiden edustajat tyytyivät keskustelemaan kansainvälisen politiikan kysymyksistä ja antamaan julkilausumia. Kun Neuvostoliitto romahti ja Balkanin ja I...
> more


Ihmisoikeudet sydämenasiana ulkopolitiikassa
Euroopan parlamentti on puolustanut ihmisoikeuksia ja edistänyt ihmisoikeuksien kunnioittamista unionissa ja sen ulkopuolella jo vuosien ajan. Tänä päivänä ihmisoikeudet ovat - itse asiassa parlamenti...
> more


Rauhaa, vakautta ja vaurautta Balkanille
Balkan on alue, jolla Euroopan unioni on kokenut suurimmat ulkopoliittiset tappionsa - ja voittonsa. EU epäonnistui pyrkimyksissään estää vuonna 1992 puhjennut, veriseksi muodostunut sota. Se ei myösk...
> more


Euroopan parlamentilla on lopullinen päätösvalta kolmansien maiden kanssa tehtäviin sopimuksiin
Assosiaatio- ja kumppanuussopimukset asettavat puitteet kolmansien maiden ja unionin jäsenvaltioiden välisille suhteille. Unionin kolmansien maiden kanssa tekemiin sopimuksiin tarvitaan Euroopan par...
> more


Maailman kauppajärjestön avoimuutta lisättävä
Ulkomaankauppa koskettaa kaikkia ja on läsnä kaikkialla: se tuo banaanit Hakaniemen torille ja vie eurooppalaiset lääkkeet New Yorkin apteekkeihin. Aivan yksinkertaisesta aiheesta ei kuitenkaan ole ...
> more


Euroopan unionin kehitysyhteistyö
Euroopan unioni jäsenvaltioineen on maailman suurin kehitysavun ja humanitaarisen avun antaja. EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan perimmäisenä päämääränä on köyhyyden kitkeminen, johon pyritään ennen kai...
> more


AKT-maiden ja Euroopan unionin kumppanuus
Monet nykyisistä EU:n jäsenvaltioista olivat vielä Euroopan yhteisöä perustettaessa, vuonna 1958, siirtomaavaltoja. Vaikka siirtomaavalta sittemmin purettiinkin, Afrikan maiden taloudellinen riippuvuu...
> more


Jalkaväkimiinojen vastainen toiminta
Jalkaväkimiinat vaativat joka vuosi lukuisia uhreja erityisesti kaikkein köyhimmissä maissa. Euroopan unioni on päättänyt mennä askeleen pidemmälle kuin Ottawan yleissopimuksen kansainväliset velvoitt...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004