Euroopan parlamentin
toiminta
Kohokohdat 1999-2004

 
Euroopan parlamentti
EU:n uudistaminen
Laajentuminen
Kansalaisoikeudet
Euroopan kansalaisuus
Perusoikeuskirja
Perusoikeudet
Asiakirjojen avoimuus
Nuorten koulutus
ja vapaa liikkuvuus
Oikeus- ja sisäasiat
Ulkosuhteet
Ympäristö / Kuluttajansuoja
Liikenne / Aluepolitiikka
Maatalous / Kalastus
Talous- ja rahapolitiikka
Työllisyys- ja sosiaali-
politiikka / Naisten oikeudet
Sisämarkkinat / Teollisuus / Energia / Tutkimus
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Äänioikeus, vetoomukset, oikeusasiamies: kansalaisuus toiminnassa
Euroopan unionin kansalaisuus ei luonnollisestikaan korvaa valtion kansalaisuutta, vaan on sen lisänä. Euroopan tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan laatimassa perustuslakiluonnoksessa unionin ...
> more


Perusoikeuskirja: yhteiset perusoikeudet ja arvot
«Euroopan kansat ovat luomalla välilleen yhä läheisemmän liiton päättäneet jakaa keskenään rauhanomaisen, yhteisiin arvoihin perustuvan tulevaisuuden.» Nämä ovat Nizzan Eurooppa-neuvoston joulukuussa ...
> more


Euroopan parlamentti perusoikeuksien puolustajana
Vaikka ihmis- ja kansalaisoikeuksien sekä oikeusvaltion periaatteen kunnioittaminen muodostavat perustan Euroopan unionin toiminnalle, näitä oikeuksia rikotaan säännöllisesti eri puolilla Eurooppaa....
> more


Avoimuus lisää vastuullisuutta
Demokratian toimivuus edellyttää avoimuutta. Hallitusten ja muiden viranomaisten vastuuttaminen ei onnistu ilman, että kansalaisilla on mahdollisuus tutustua viranomaisten hallussa oleviin asiakirjoih...
> more


Erasmus - eurooppalaisten yliopistojen yhteistyö
Erasmus-ohjelma käynnistettiin vuonna 1987 osana laajempaa Sokrates-ohjelmaa. Ensimmäisenä vuonna siihen osallistui 3000 opiskelijaa, jotka pääsivät täydentämään koulutustaan toiseen eurooppalaiseen...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004