Europa-Parlamentet

Highlights 1999-2004

 
Europa-Parlamentet
EU-reformer
Udvidelse
Borgernes rettigheder
Retlige og indre anliggender
Asyl
Indvandring
Bekæmpelse af organiseret kriminalitet
Terrorismebekæmpelse
Eksterne forbindelser
Miljø / forbrugerbeskyttelse
Transport- / regionalpolitik
Landbrug / fiskeri
Økonomisk
og monetær politik
Beskæftigelses- og social-
politik / Kvinders rettigheder
Indre marked / industri / energi / forskning
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


EP-medlemmerne presser på for mere human behandling af flygtninge
Der kan være mange årsager til, at man flygter fra sit fædreland: forfølgelse, krig, sult eller bare for at søge et bedre liv. Som en af verdens stabile og rige regioner er EU en naturlig magnet for...
> more


Kontrolleret indvandring: den bedste løsning for alle parter
Indvandring er først blevet et EU-politisk spørgsmål i de seneste år, efterhånden som Europa er begyndt at takle en række indbyrdes sammenhængende problemer: lovlig og ulovlig indvandring, retten til ...
> more


Med forenede kræfter mod organiseret kriminalitet
Åbningen af grænserne i EU har sat skub i handel, industri og borgernes fri bevægelighed. Derimod gælder det om at standse den organiserede kriminalitet, der på sin egen særlige måde forsøger at drage...
> more


Bekæmpelse af terrorisme
uden at indskrænke borgerrettighederne
Allerede før terrorangrebene den 11. september 2001 prøvede EU at finde mere effektive måder at bekæmpe terrorisme på. Efter angrebene intensiverede EU sin indsats, bl.a. i form af et tættere samarbej...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004