Európsky parlament
v akcii
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004

 
Európsky parlament
Reforma EÚ
Rozšírenie
Obcianske práva
Spravodlivost
a vnútorné záležitosti
Azyl
Imigrácia
Boj proti organizovanému zlocinu
Boj s terorizmom
Zahranicné vztahy
Životné prostredie /
Ochrana spotrebitela
Doprava / Regionálna politika
Polnohospodárstvo / Rybolov
Hospodárska
a menová politika
Zamestnanecká a sociálna politika / Práva žien
Vnútorný trh / Priemysel / Energetika / Veda a výskum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Poslanci EP sa zasadzujú za ludskejšie zaobchádzanie s utecencami
Ludia môžu utiect zo svojej vlasti z rozlicných dôvodov: aby sa vyhli prenasledovaniu, aby ušli pred vojnou alebo hladomorom, alebo jednoducho hladajú lepší život. Európska únia ako stabilný a prosp...
> more


Riadené pristahovalectvo: najlepšie riešenie pre všetky zúcastnené strany
Pristahovalectvo sa stalo súcastou politiky EÚ iba v priebehu niekolkých posledných rokov, ked zacala Európa celit rade podobných problémov: legálnemu a nelegálnemu pristahovalectvu, právu na azyl, úb...
> more


Spolocnými silami proti organizovanému zlocinu
Zánikom hraníc v rámci Európskej únie sa rozprúdi obchod, priemysel a volný pohyb osôb. Organizovanú kriminalitu, ktorá chce z rozšíreného priestoru EÚ svojim spôsobom profitovat, je potrebné zastavit...
> more


Boj proti terorizmu a ochrana obcianskych slobôd
Ešte pred teroristickými útokmi z 11. septembra 2001 Európa hladala efektívnejšie spôsoby boja proti terorizmu. V dôsledku teroristických útokov EÚ rýchlo zaktivizovala snahy, uberajúce sa smerom k už...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004