Euroopan parlamentin
toiminta
Kohokohdat 1999-2004

 
Euroopan parlamentti
EU:n uudistaminen
Laajentuminen
Kansalaisoikeudet
Oikeus- ja sisäasiat
Ulkosuhteet
Ympäristö / Kuluttajansuoja
Liikenne / Aluepolitiikka
Maatalous / Kalastus
Talous- ja rahapolitiikka
Työllisyys- ja sosiaali-
politiikka / Naisten oikeudet
Sisämarkkinat / Teollisuus / Energia / Tutkimus
Televiestintä
Internet
Tekijänoikeus / Tietoyhteiskunta
TV ja elokuvateollisuus
Energian vapauttaminen
Uudistuvat energiamuodot
Tutkimus (6. puiteohjelma)
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Sääntelyn keventäminen sähköisen viestinnän markkinoilla
EU pyrkii uusilla direktiiveillään kilpailua lisäämään sähköisen viestinnän markkinoilla. Kuluttajan kannalta se merkitsee alhaisempia hintoja ja suurempaa valinnanvaraa. Lainsäädännöllä luodaan yrity...
> more


Euroopan unioni Internet-aallon harjalla
Internetin käytön räjähdysmäisen kasvun takia Euroopan unioni on antanut viime vuosina useita uusia säädöksiä, joilla on pyritty edistämään uusista teknologioista saatavia hyötyjä ja samalla varjelema...
> more


Tekijänoikeussuojan parantaminen – jotta luovuus kannattaisi jatkossakin
Kaikki digitaalisessa muodossa: uudet viestintävälineet ovat mahdollistaneet sen, että tekstit, musiikki ja elokuvat ovat joka paikassa ja jatkuvasti saatavilla ja niitä voi kopioida vaivattomasti. Ti...
> more


Euroopan parlamentti audiovisuaalisen alan puolestapuhujana
Audiovisuaalialalla, joka työllistää yli miljoona eurooppalaista, on suuri taloudellinen merkitys Euroopan unionille. Se on myös erittäin tärkeä sosiaalinen ja kulttuurinen vaikuttaja; onhan lähes kai...
> more


Euroopan energiamarkkinat vapautuvat
Kaikki eurooppalaiset kuluttajat voivat tulevaisuudessa päättää itse, keneltä energiansa ostavat ja mihin hintaan – aivan kuten nykyään valitessaan elintarvikkeita supermarketista. Monissa EU:n jäse...
> more


Uusiutuvien energialähteiden puolesta kasvihuoneilmiötä vastaan
Kioton pöytäkirjan hengen mukaisesti Euroopan parlamentti tukee perinteisten energialähteiden vaihtoehtojen tutkimusta ja haluaa edistää uusiutuvia energiamuotoja, kuten tuuli-, aurinko- ja biokaasuen...
> more


Tutkimustyöhön 16,3 miljardia euroa
Tutkimuksen kuudes puiteohjelma on EU:n tärkein väline tieteellisen tutkimustyön rahoittamiseksi. Päätavoitteena on tutkimuksen "yhteismarkkinoita" vastaavan eurooppalaisen tutkimusalueen luominen. ...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004