Europos Parlamento
darbas: 1999-2004
metu akcentai

 
Europos Parlamentas
ES reforma
Pletra
Pilieciu teises
Teises ir vidaus reikalai
Išoriniai santykiai
Aplinkos / vartotoju apsauga
Atsakomybe už aplinkai padaryta žala
Oro tarša
Šiltnamio reiškini
sukeliancios dujos
Automobiliniu degalu programa II
Elektronines atliekos
Pakuociu atliekos
Maisto sauga
GMO
Tabakas
Triukšmas
Kosmetika
Žmogaus audiniai ir lasteles
Transporto /
regionine politika
Žemes ukis / žuvininkyste
Ekonominiai ir pinigu reikalai
Užimtumo ir socialine politika / moteru teises
Vidaus rinka / pramone / energetika / tyrimai
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE

> ELDR on Cosmetics


Išmeginti kosmetikos produkcija su gyvunais bus greitai uždrausta

Kosmetikos priemoniu išmeginimas su gyvunais yra opus klausimas. Su juo susijusi vartotoju apsauga, gyvunu gerove, tarptautines prekybos taisykles bei ES kosmetikos firmu gebejimas konkuruoti. Pirmoji 10-ajame paskutiniojo šimtmecio dešimtmetyje priimta ES direktyva, draudžianti prekiauti išmeginta su gyvunais kosmetika, nedave lauktu rezultatu. Visai neseniai buvo priimtas naujai peržiuretas teises aktas, nustatantis kosmetikos priemoniu išmeginimo su gyvunais uždraudimo Europos Sajungoje plana. Europos Parlamento deka šis teises aktas taip pat draudžia prekyba bet kokia su gyvunais išmeginta kosmetika bei jos sudetinemis dalimis, net jei jos yra pagamintos už ES ribu.

Nors tokiu produktu, kaip veido kosmetika, lupu dažai, dušo žele ir šampunai, poveikis žmogaus sveikatai ir saugumui turi buti tikrinami, eksperimentai su gyvunais susilaukia vis daugiau kritikos. Gyvunu gerove besirupinancios organizacijos teigia, jog kiekvienais metais Europos Sajungoje naujos kosmetikos produkcijos bei jos sudetiniu daliu eksperimentams yra panaudojami apie 38 000 gyvunu. Kadangi daugiau nei 9000 kosmetikos sudetiniu daliu jau buvo išmegintos anksciau ir gali buti naudojamos kosmetikos pramoneje, yra nuomoniu, jog nera butinybes nauju sudetiniu daliu išmeginti su gyvunais.

1998 metu ES direktyva turejo uždrausti prekyba su gyvunais išmegintomis kosmetikos sudetinemis dalimis. Bet šis draudimas neisigaliojo, kadangi nebuvo alternatyviu metodu atlikti eksperimentams bei teko laikytis Pasaulio prekybos organizacijos taisykliu, neleidžianciu diskriminuoti ne ES prekiu. Ieškodama nauju budu šiai problemai spresti, Komisija pasiule uždrausti eksperimentus su gyvunais, o ne produktu, kurie buvo išmeginti su gyvunais, prekyba. Šis draudimas eksperimentuoti buvo orientuotas i pagamintus produktus ir ju sudetines dalis.

Taciau Parlamento nariu nuomone, draudimo eksperimentuoti su gyvunais Europoje nepakanka. Reikia stengtis igyvendinti ankstesne direktyva, siekusia uždrausti bet kurioje pasaulio šalyje su gyvunais išmegintu produktu prekyba Europos Sajungoje. Tokiu budu, draudimas galiotu ir ne ES šalyse su gyvunais išmegintoms prekems ir tokios prekes negaletu buti ivežamos i Europa. Be to, tai užtikrintu, kad eksperimentai su gyvunais nebutu perkelti už ES ribu, o Europos kosmetikos gamintojai neatsirastu nepalankioje padetyje, palyginti su ne ES gamintojais.

Eksperimentu su gyvunais uždraudimo terminai

Derybu tarp Parlamento ir Ministru Tarybos metu abi puses smarkiai nesutare del uždraudimo terminu butinumo. Ministru nuomone, svarbiausia yra užtikrinti vartotoju sveikata ir sauguma. Todel, jei alternatyvus metodai eksperimentams atlikti neegzistuoja, jokiu griežtu ir skubiu terminu negalima nustatyti. Taciau Parlamentas ragino nustatyti aiškius terminus, nuo kada eksperimentai su gyvunais ir prekyba butu paskelbti už istatymo ribu. Tai, Parlamento nuomone, butu geriausias budas paspartinti alternatyviu metodu eksperimentams atlikti kurima.

Po ilgu derybu Parlamentas ir Taryba galiausiai sutare nuo 2004 metu uždrausti pagamintu kosmetikos priemoniu išmeginima su gyvunais Europos Sajungoje. Jie taip pat nusprende laipsniškai uždrausti kosmetikos sudetiniu daliu išmeginima su gyvunais. Dar daugiau, siekdami užtikrinti, kad draudimas galiotu ir importui, Parlamentas ir Taryba nutare pamažu uždrausti prekyba bet kokiomis su gyvunais išmegintomis prekemis ir ju sudetinemis dalimis. Šie draudimai isigalios kai bus išrasti alternatyvus metodai eksperimentams atlikti. Veliausias terminas yra 2009 metai.

Trys eksperimentu rušys, kurioms labai sunku surasti pakaita, nebus uždrausti iki 2013 metu. Po 2013 metu prekyba produktais, kuriu gamybos metu yra naudojami šie eksperimentai, bus uždrausta, net jeigu alternatyvus metodai eksperimentams atlikti nebus išrasti. 2013 metu terminas gali buti pratestas, bet pagal bendro sprendimu priemimo procedura Parlamento žodis bus lemiamas. ES iteisins naujus metodus eksperimentams atlikti, atsižvelgdama i tarptautines prekybos taisykles ir i EPBO nuomone.

Šis teises aktas taip pat uždraudžia tam tikras kancerogenines, mutagenines ar toksiškas žmogaus organizmui medžiagas. Negana to, Parlamento deka patobulintos produktu ženklinimo etiketemis taisykles suteiks vartotojui galimybe sužinoti kosmetikos priemoniu saugojimo laika bei galimu alerginiu reakciju tikimybe.

Gyvunu gerove besirupinancios organizacijos ragino net anksciau uždrausti eksperimentus su gyvunais. Taciau turedami omenyje stipru Tarybos pasipriešinima del uždraudimo terminu ir pripažindami, jog kosmetikos pramonei reikia duoti laiko prisitaikyti prie besikeiciancios padeties, EP nariai laiko galutini rezultata dideliu žingsniu pirmyn.  
Pranešejas:
  
Kosmetikos produktai: eksperimentai su gyvunais: Dagmar Roth-Behrendt (PES, D)
  
Oficialusis leidinys
  
Kosmetikos produktai: eksperimentai su gyvunais

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004