Europos Parlamento
darbas: 1999-2004
metų akcentai

 
Europos Parlamentas
ES reforma
Plėtra
Piliečių teisės
Teisės ir vidaus reikalai
Išoriniai santykiai
Aplinkos / vartotojų apsauga
Atsakomybė už aplinkai padaryta žalą
Oro tarša
Šiltnamio reiškinį
sukeliančios dujos
Automobilinių degalų programa II
Elektroninės atliekos
Pakuočių atliekos
Maisto sauga
GMO
Tabakas
Triukšmas
Kosmetika
Žmogaus audiniai ir ląstelės
Transporto /
regioninė politika
Žemės ūkis / žuvininkystė
Ekonominiai ir pinigų reikalai
Užimtumo ir socialinė politika / moterų teisės
Vidaus rinka / pramonė / energetika / tyrimai
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Išmėginti kosmetikos produkciją su gyvūnais bus greitai uždrausta

Kosmetikos priemonių išmėginimas su gyvūnais yra opus klausimas. Su juo susijusi vartotojų apsauga, gyvūnų gerovė, tarptautinės prekybos taisyklės bei ES kosmetikos firmų gebėjimas konkuruoti. Pirmoji 10-ajame paskutiniojo šimtmečio dešimtmetyje priimta ES direktyva, draudžianti prekiauti išmėginta su gyvūnais kosmetika, nedavė lauktų rezultatų. Visai neseniai buvo priimtas naujai peržiūrėtas teisės aktas, nustatantis kosmetikos priemonių išmėginimo su gyvūnais uždraudimo Europos Sąjungoje planą. Europos Parlamento dėka šis teisės aktas taip pat draudžia prekybą bet kokia su gyvūnais išmėginta kosmetika bei jos sudėtinėmis dalimis, net jei jos yra pagamintos už ES ribų.

Nors tokių produktų, kaip veido kosmetika, lūpų dažai, dušo želė ir šampūnai, poveikis žmogaus sveikatai ir saugumui turi būti tikrinami, eksperimentai su gyvūnais susilaukia vis daugiau kritikos. Gyvūnų gerove besirūpinančios organizacijos teigia, jog kiekvienais metais Europos Sąjungoje naujos kosmetikos produkcijos bei jos sudėtinių dalių eksperimentams yra panaudojami apie 38 000 gyvūnų. Kadangi daugiau nei 9000 kosmetikos sudėtinių dalių jau buvo išmėgintos anksčiau ir gali būti naudojamos kosmetikos pramonėje, yra nuomonių, jog nėra būtinybės naujų sudėtinių dalių išmėginti su gyvūnais.

1998 metų ES direktyva turėjo uždrausti prekybą su gyvūnais išmėgintomis kosmetikos sudėtinėmis dalimis. Bet šis draudimas neįsigaliojo, kadangi nebuvo alternatyvių metodų atlikti eksperimentams bei teko laikytis Pasaulio prekybos organizacijos taisyklių, neleidžiančių diskriminuoti ne ES prekių. Ieškodama naujų būdų šiai problemai spręsti, Komisija pasiūlė uždrausti eksperimentus su gyvūnais, o ne produktų, kurie buvo išmėginti su gyvūnais, prekybą. Šis draudimas eksperimentuoti buvo orientuotas į pagamintus produktus ir jų sudėtines dalis.

Tačiau Parlamento narių nuomone, draudimo eksperimentuoti su gyvūnais Europoje nepakanka. Reikia stengtis įgyvendinti ankstesnę direktyvą, siekusią uždrausti bet kurioje pasaulio šalyje su gyvūnais išmėgintų produktų prekybą Europos Sąjungoje. Tokiu būdu, draudimas galiotų ir ne ES šalyse su gyvūnais išmėgintoms prekėms ir tokios prekės negalėtų būti įvežamos į Europą. Be to, tai užtikrintų, kad eksperimentai su gyvūnais nebūtų perkelti už ES ribų, o Europos kosmetikos gamintojai neatsirastų nepalankioje padėtyje, palyginti su ne ES gamintojais.

Eksperimentų su gyvūnais uždraudimo terminai

Derybų tarp Parlamento ir Ministrų Tarybos metu abi pusės smarkiai nesutarė dėl uždraudimo terminų būtinumo. Ministrų nuomone, svarbiausia yra užtikrinti vartotojų sveikatą ir saugumą. Todėl, jei alternatyvūs metodai eksperimentams atlikti neegzistuoja, jokių griežtų ir skubių terminų negalima nustatyti. Tačiau Parlamentas ragino nustatyti aiškius terminus, nuo kada eksperimentai su gyvūnais ir prekyba būtų paskelbti už įstatymo ribų. Tai, Parlamento nuomone, būtų geriausias būdas paspartinti alternatyvių metodų eksperimentams atlikti kūrimą.

Po ilgų derybų Parlamentas ir Taryba galiausiai sutarė nuo 2004 metų uždrausti pagamintų kosmetikos priemonių išmėginimą su gyvūnais Europos Sąjungoje. Jie taip pat nusprendė laipsniškai uždrausti kosmetikos sudėtinių dalių išmėginimą su gyvūnais. Dar daugiau, siekdami užtikrinti, kad draudimas galiotų ir importui, Parlamentas ir Taryba nutarė pamažu uždrausti prekybą bet kokiomis su gyvūnais išmėgintomis prekėmis ir jų sudėtinėmis dalimis. Šie draudimai įsigalios kai bus išrasti alternatyvūs metodai eksperimentams atlikti. Vėliausias terminas yra 2009 metai.

Trys eksperimentų rūšys, kurioms labai sunku surasti pakaitą, nebus uždrausti iki 2013 metų. Po 2013 metų prekyba produktais, kurių gamybos metu yra naudojami šie eksperimentai, bus uždrausta, net jeigu alternatyvūs metodai eksperimentams atlikti nebus išrasti. 2013 metų terminas gali būti pratęstas, bet pagal bendro sprendimų priėmimo procedūrą Parlamento žodis bus lemiamas. ES įteisins naujus metodus eksperimentams atlikti, atsižvelgdama į tarptautinės prekybos taisykles ir į EPBO nuomonę.

Šis teisės aktas taip pat uždraudžia tam tikras kancerogenines, mutagenines ar toksiškas žmogaus organizmui medžiagas. Negana to, Parlamento dėka patobulintos produktų ženklinimo etiketėmis taisyklės suteiks vartotojui galimybę sužinoti kosmetikos priemonių saugojimo laiką bei galimų alerginių reakcijų tikimybę.

Gyvūnų gerove besirūpinančios organizacijos ragino net anksčiau uždrausti eksperimentus su gyvūnais. Tačiau turėdami omenyje stiprų Tarybos pasipriešinimą dėl uždraudimo terminų ir pripažindami, jog kosmetikos pramonei reikia duoti laiko prisitaikyti prie besikeičiančios padėties, EP nariai laiko galutinį rezultatą dideliu žingsniu pirmyn.  
Pranešejas:
  
Kosmetikos produktai: eksperimentai su gyvunais: Dagmar Roth-Behrendt (PES, D)
  
Oficialusis leidinys
  
Kosmetikos produktai: eksperimentai su gyvunais

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004