Európsky parlament
v akcii
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004

 
Európsky parlament
Reforma EÚ
Rozšírenie
Občianske práva
Spravodlivosť
a vnútorné záležitosti
Zahraničné vzťahy
Životné prostredie /
Ochrana spotrebiteľa
Zodpovednosť za škody na životnom prostredí
Znečistenie ovzdušia
Skleníkové plyny
Program Auto Oil II
Elektronický odpad
Odpad z obalov
Bezpečnosť potravín
Geneticky modifikované organizmy
Tabakový priemysel
Boj proti nadmernému hluku
Kozmetika
Ľudské tkanivá a bunky
Doprava / Regionálna politika
Poľnohospodárstvo / Rybolov
Hospodárska
a menová politika
Zamestnanecká a sociálna politika / Práva žien
Vnútorný trh / Priemysel / Energetika / Veda a výskum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Na obzore úplný zákaz testovania kozmetických prostriedkov na zvieratách

Testovanie kozmetických prostriedkov na zvieratách je záležitosťou, ktorá vyvoláva silné emócie. Dotýka sa bezpečnosti konzumentov, ochrany zvierat, pravidiel medzinárodného obchodu a konkurencie kozmetických spoločností sídliacich v Európskej únii. Počiatočnému nariadeniu EÚ z 90. rokov o zákaze predaja kozmetických prísad testovaných na zvieratách došla para. Teraz bola schválená novela zákona, ktorá nariaďuje lehotu na zakázanie testovania kozmetických výrobkov v EÚ na zvieratách. Vďaka Európskemu parlamentu novela zakazuje aj predaj všetkých kozmetických výrobkov a prísad testovaných na zvieratách, vrátane tých, ktoré nepochádzajú z EÚ.

Pri výrobkoch ako napríklad make-up, rúže, sprchovacie gély a šampóny je potrebné testovať ich účinky na ľudské zdravie a bezpečnosť, ale práve testy na zvieratách sú cieľom narastajúcej kritiky. Podľa skupín ochrancov zvierat sa v EÚ ročne využíva 38 000 zvierat na vývoj a testovanie nových kozmetických výrobkov a prísad. Okrem toho sú aj takí, ktorí tvrdia, že neexistuje naliehavá potreba testovať nové prísady na zvieratách, keďže už bolo otestovaných 9000 kozmetických prísad, ktoré sú k dispozícii v kozmetickom priemysle.

Predaj kozmetických prísad testovaných na zvieratách malo zakázať nariadenie EÚ už v roku 1998, ale tento zákaz nevstúpil do platnosti. Hlavným dôvodom bol nedostatok alternatívnych testovacích metód a potreba riadiť sa pravidlami Svetovej organizácie obchodu, ktoré bránia znevýhodňovaniu výrobkov nepochádzajúcich z EÚ. Čerstvou snahou Komisie ako sa vysporiadať s touto záležitosťou, je návrh zakázať testy na zvieratách ale nie predaj výrobkov, ktoré boli na zvieratách testované. Zákaz testov mal pôvodne pokryť aj hotové výrobky a prísady.

Parlament tvrdil, že nestačí iba zakázať testy na zvieratách v Európe. Poslanci Európskeho parlamentu sa domnievali, že by sa mala presadiť aj pôvodná verzia nariadenia zakázať v EÚ predaj výrobkov z celého sveta testovaných na zvieratách, čo by pokrylo výrobky testované na zvieratách v nečlenských krajinách EÚ. Toto by zaistilo, že takéto výrobky nebude možné dovážať do Európy, že pokusy na zvieratách sa nepresunú do nečlenských krajín a že európske kozmetické firmy nebudú znevýhodnené voči tým, ktoré sídlia mimo EÚ.

Jasný termín pre zrušenie testov na zvieratách

V ďalších rokovaniach medzi Parlamentom a Radou ministrov sa obidve strany ostro rozchádzali v názoroch na potrebu zrušenia lehôt. Ministri trvali na tom, že zdravie konzumentov a ochrana bezpečnosti sú prvoradé a že by sa narýchlo nemali určovať termíny v prípade, že neexistujú alternatívne spôsoby testov. Parlament však presadzoval jasné zrušenie lehôt, po ktorých by mali byť testy a predaj úplne zakázané považujúc to za najlepší spôsob ako urýchliť tempo rozvoja alternatívnych metód testovania.

Po zložitom vyjednávaní sa Parlament a Rada konečne dohodli na tom, že testy hotových kozmetických výrobkov na zvieratách budú v EÚ od roku 2004 nezákonné. Okrem toho sa dohodli, že postupne zavedú zákaz testovať na zvieratách kozmetické prísady ako aj predávať všetky výrobky a prísady v EÚ testované na zvieratách. Takýmto spôsobom by pokryli aj dovozové výrobky. Tieto postupne zavádzané zákazy začnú vstupovať do platnosti, až keď sa nájdu alternatívne spôsoby testovania výrobkov, najneskôr však v roku 2009.

Odklad do roku 2013 budú mať tri druhy testov, ktoré sa dajú iba ťažko nahradiť, ale potom aj predaj výrobkov, ktoré využívajú tieto testy, bude podliehať zákazu bez ohľadu na to, či budú existovať alternatívne testy. Termín do roku 2013 bude možné predĺžiť, ale v tejto záležitosti bude mať Parlament v spolurozhodovacom procese konečné slovo. EÚ zlegalizuje nové alternatívne metódy testov, ale na to, aby splnila podmienky pravidiel medzinárodného obchodu, musí brať do úvahy aj vývoj v OECD.

Legislatíva tiež zavádza zákaz určitých prvkov, ktoré sú pre ľudský reprodukčný systém karcinogénne, mutagénne alebo toxické. Navyše sa vďaka Parlamentu zlepšili pravidlá označovania výrobkov tak, aby konzumenti poznali dobu spotreby kozmetických výrobkov a vedeli o možných alergických reakciách.

Skupiny ochrancov zvierat žiadali o ešte skorší zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách. Ale silný odpor Rady voči stanoveniu konkrétnych termínov pre zrušenie testov na zvieratách a aj uznanie, že kozmetický priemysel potrebuje čas na prispôsobenie však spôsobili, že záverečný výsledok považovali poslanci Európskeho parlamentu za ohromný krok vpred.

   
Spravodajcovia:
  
Kozmetické výrobky: pokusy na zvieratách: Dagmar Roth-Behrendt (PES, D)
  
Úradný vestník - záverecný akt
  
Kozmetické výrobky: pokusy na zvieratách

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004