Evropski parlament v akciji
Pomembni dosežki
1999-2004

 
Evropski parlament
Reforma EU
Širitev
Državljanske pravice
Pravosodje
in notranje zadeve
Zunanji odnosi
Okolje / Zaščita potrošnika
Okoljevarstvena odgovornost
Onesnaževanje zraka
Toplogredni plini
Avtomobilsko gorivo II
Elektronski odpadki
Odpadna embalaža
Varna hrana
Genetsko spremenjeni organizmi (GSO)
Tobak
Obremenitev s hrupom
Kozmetika
Cloveška tkiva in celice
Transport /
Regionalna politika
Kmetijstvo / Ribištvo
Ekonomska
in monetarna politika
Zaposlovanje in socialna politika / Ženske pravice
Notranji trg / Industrija / Energija / Raziskave
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Kmalu absolutna prepoved testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih

Testiranje kozmetičnih izdelkov na živalih je tema, ki zbuja močna čustva. Vpleteni so dejavniki, kot so varstvo potrošnikov, zaščita živali, pravila mednarodnega trgovanja in tekmovanje med kozmetičnimi podjetji, ki imajo sedež na področju EU. Prvotni direktivi EU iz leta 1990, s katero je bila prepovedana prodaja kozmetičnih sestavin, preizkušenih na živalih, je zmanjkalo zagona. Nedavno je bil sprejet revidiran zakon, ki postavlja časovni okvir za postopno prepoved testiranja kozmetike na živalih v EU. Po zaslugi Evropskega parlamenta prepoveduje tudi prodajo kakršne koli kozmetike ali sestavin, preizkušenih na živalih, vključno s tistimi, proizvedenimi zunaj EU.

Učinke izdelkov, kot so ličila, šminke, geli za tuširanje in šamponi, za človeško zdravje in varnost, je potrebno preizkusiti, vendar so poskusi na živalih deležni vedno hujših kritik. Po trditvah skupin za zaščito živali se v EU vsako leto uporabi 38.000 živali za razvoj in preizkušanje novih kozmetičnih izdelkov in sestavin. Ker je kozmetični industriji že sicer na voljo 9.000 preizkušenih sestavin, nekateri menijo, da ne obstaja nikakršna silna potreba za preizkušanje novih sestavin na živalih.

Prodaja kozmetičnih sestavin, preizkušenih na živalih, naj bi bila prepovedana z direktivo EU iz leta 1998, vendar se prepoved ni uveljavila. Med glavna razloga spada pomanjkanje alternativnih metod testiranja in potreba po spoštovanju pravil Svetovne trgovinske organizacije, ki preprečujejo diskriminacijo izdelkov, narejenih izven EU. V okviru ponovnega poizkusa reševanja problematike je Komisija sestavila predlog prepovedi testiranja na živalih, ne pa tudi prodaje izdelkov, preizkušenih na živalih. Prepoved testiranja obsega končne izdelke in sestavine.

Parlament je menil, da prepoved testiranja na živalih v Evropi ne zadostuje. Poslanci so menili, naj se v EU hkrati nadaljuje s prejšnjim načrtom prepovedi prodaje izdelkov, ki so bili kjerkoli na svetu preizkušeni na živalih, saj bi s tem zajeli izdelke, preizkušene v državah, ki niso članice EU. Tako bi zagotovili, da takšnih izdelkov ne bi uvažali v Evropo, da preizkusov na živalih ne bi prestavili v države izven EU in da evropska kozmetična podjetja ne bi bila prikrajšana v primerjavi s tistimi, ki imajo sedež izven EU.

Jasni datumi prenehanja testiranja na živalih

V nadaljnjih pogajanjih med Parlamentom in Svetom ministrov sta si obe strani ostro nasprotovali v mnenju, ali je potrebno točno določiti roke. Ministri so zagovarjali stališče, da sta na prvem mestu varstvo in zdravje potrošnikov ter da naj se ne postavlja dokončnih in bližnjih časovnih rokov, saj alternativni testi morda ne bodo odkriti. Na drugi strani je Parlament pritiskal k jasnim rokom, po katerih naj bi bila testiranje in prodaja popolnoma prepovedana, saj bi s tem na najboljši način pospešili razvoj alternativnih metod preizkušanja.
Po trdih pogajanjih sta se Parlament in Svet končno strinjala, da se z letom 2004 po vsej EU prepove testiranje končnih kozmetičnih izdelkov na živalih. Poleg tega sta se strinjala, da se postopoma prepove testiranje kozmetičnih sestavin na živalih - s čimer bi pokrili uvoz - in vsakršna prodaja znotraj EU izdelkov in sestavin, preizkušenih na živalih. Te prepovedi bodo uveljavljene postopoma, v skladu z odkritjem alternativnih metod, z dokončno prepovedjo leta 2009.

Tri oblike testov, ki jih je težko nadomestiti, bodo izvajane do leta 2013, vendar bo prodaja izdelkov, nastalih s temi testi, prepovedana, ne glede na odkritje alternativnih testov. Časovni rok leta 2013 bo možno podaljšati, vendar bo o tem, s postopkom soodločanja dokončno odločal Parlament, ko bo napočil čas. Nove alternativne metode testiranja bo ovrednotila EU, da pa bi ustrezali pravilom mednarodnega trgovanja morajo upoštevati razvoj dogajanj v OECD (Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj).
Zakonodaja uvaja tudi prepoved določenih snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali toksične za človeški reproduktivni sistem. Poleg tega so po zaslugi Parlamenta izboljšana pravila o označevanju izdelkov, s čimer so potrošniki obveščeni o roku uporabnosti in možnih alergičnih reakcijah.

Skupine za zaščito živali so zahtevale zgodnejšo uvedbo prepovedi testiranja na živalih. Upoštevajoč trdoživo upiranje Sveta v zvezi s časovnimi roki in predvsem glede na dejstvo, da kozmetična industrija potrebuje čas za prilagoditev, so poslanci končni izid vseeno ocenili za velik korak naprej.

   
Porocevalec:
  
Kozmeticni izdelki: poskusi na živalih: Dagmar Roth-Behrendt (PES, D)
  
Uradni list - sklepne listine:
  
Kozmeticni izdelki: poskusi na živalih

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004