Euroopan parlamentin
toiminta
Kohokohdat 1999-2004

 
Euroopan parlamentti
EU:n uudistaminen
Laajentuminen
Kansalaisoikeudet
Oikeus- ja sisäasiat
Ulkosuhteet
Ympäristö / Kuluttajansuoja
Ympäristövastuu
Imansaasteet
Kasvihuonekaasut
Auto Oil II
Elektroniikkaromu
Pakkausjäte
Elintarviketurvallisuus
GMO:t
Tupakka
Melusaaste
Kosmetiikka
Ihmisalkiot ja solut
Liikenne / Aluepolitiikka
Maatalous / Kalastus
Talous- ja rahapolitiikka
Työllisyys- ja sosiaali-
politiikka / Naisten oikeudet
Sisämarkkinat / Teollisuus / Energia / Tutkimus
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Kosmeettisten valmisteiden testaaminen eläinkokein kielletään

Eläinkokeiden käyttö kosmeettisten valmisteiden testaamisessa herättää voimakkaita tunteita. Puhutaan tuotteiden turvallisuudesta, eläinten hyvinvoinnista, kansainvälisestä kaupasta ja eurooppalaisten yritysten kilpailukyvystä. Alkuperäinen 1990-luvulla annettu EU-direktiivi, jolla pyrittiin kieltämään eläinkokein testattujen kosmeettisten ainesosien myynti, ei tuottanut toivottua tulosta. Direktiiviin on nyt tehty muutoksia. On mm. laadittu aikataulu, jonka mukaisesti kosmeettisten valmisteiden testaaminen eläinkokein kielletään vähitellen Euroopan unionissa kokonaan. Euroopan parlamentin ansiosta kielto koskee myös kaikkien eläinkokein testattujen kosmeettisten valmisteiden ja ainesosien myyntiä – tuotteiden alkuperämaasta riippumatta.

Meikit, huulipunat, suihkugeelit ja shampoot on testattava, jotta varmistutaan, etteivät ne aiheuta käyttäjilleen terveydellistä haittaa. Eläinkokeet herättävät kuitenkin yhä enemmän arvostelua. Eläinsuojelujärjestöjen mukaan EU:ssa uhrataan uusien kosmeettisten valmisteiden ja ainesosien testaamiseen joka vuosi 38 000 eläintä, vaikka varsinaista tarvetta uusien ainesosien testaamiseen ei olekaan. Teollisuudella on jo käytettävissään 9 000 erilaista testattua kosmeettista ainesosaa.

Eläinkokein testattujen kosmeettisten ainesosien myynti oli tarkoitus kieltää EU-direktiivillä vuoteen 1998 mennessä. Kieltoa ei kuitenkaan saatettu voimaan. Syynä olivat vaihtoehtoisten testausmenetelmien puute sekä maailman kauppajärjestön WTO:n säännöt, jotka kieltävät EU:n ulkopuolelta tuotavien tuotteiden syrjinnän. Asian eteenpäin viemiseksi komissio ehdotti sittemmin, että eläinkokeet kiellettäisiin, mutta eläinkokein testattujen tuotteiden myynti sallittaisiin edelleen. Testauskielto koskisi sekä lopputuotteita että ainesosia.

Parlamentti ei kuitenkaan ollut tyytyväinen ehdotukseen. Se katsoi, että eläinkokeiden kieltäminen pelkästään Euroopassa ei olisi riittävä toimenpide. Myös muualla maailmassa eläinkokein testattujen tuotteiden myynti olisi kiellettävä alkuperäisen direktiiviehdotuksen mukaisesti. Näin estettäisiin eläinkokein testattujen valmisteiden tuonti Eurooppaan ja kokeiden siirtäminen EU:n ulkopuolelle. Samalla varmistettaisiin, etteivät eurooppalaiset kosmetiikka-alan yritykset joutuisi epäedulliseen asemaan EU:n ulkopuolella toimiviin yrityksiin verrattuna.

Tarkka aikataulu

Parlamentti ja neuvosto olivat täysin eri linjoilla täsmällisen aikataulun tarpeesta. Neuvosto katsoi, että niin kauan kuin vaihtoehtoisia testaustapoja ei ollut tarjolla, ei eläinkokeiden kieltämiselle pitänyt asettaa mitään tiukkoja määräaikoja - jos kerran kuluttajien terveys ja tuotteiden turvallisuus oli tärkeintä. Parlamentti puolestaan vaati testauksen ja myynnin täydellistä kieltämistä tarkan aikataulun mukaan. Sen mielestä selkeillä määräajoilla voitiin parhaiten jouduttaa vaihtoehtoisten testausmenetelmien kehittelyä.

Tiukkojen neuvottelujen tuloksena parlamentti ja neuvosto pääsivät lopulta sopimukseen eläinkokeiden kieltämisestä koko EU:n alueella vuoteen 2004 mennessä. Määräaika koskee kuitenkin vain valmiiden kosmetiikkatuotteiden testaamista. Kosmeettisten ainesosien testaaminen ja eläinkokein testattujen kosmeettisten valmisteiden ja ainesosien tuonti kielletään vähitellen, sitä mukaa kuin löydetään vaihtoehtoisia testausmenetelmiä, kuitenkin viimeistään vuonna 2009.

Tiettyjä kokeita, joille on vaikea löytää korvaavia menetelmiä, saadaan jatkaa vuoteen 2013 asti. Sen jälkeen myös tällaisilla kokeilla testattujen kosmeettisten valmisteiden kaupan pitäminen kielletään riippumatta siitä, onko vaihtoehtoisia testausmenetelmiä pystytty kehittämään. Ajan tullen määräaikaa voidaan myös jatkaa, mutta sen on tapahduttava yhteispäätösmenettelyllä, jossa parlamentilla on viimeinen sana. EU validoi uudet vaihtoehtoiset menetelmät. Kansainvälisen kaupan sääntöjen vuoksi sen on tällöin otettava huomioon OECD:n puitteissa tapahtunut kehitys.

Direktiivi kieltää tiettyjen syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien ja lisääntymiselle vaarallisten aineiden käytön. Parlamentin vaatimuksesta pakkausmerkintöjä kehitetään niin, että kuluttajat löytävät niistä tiedot tuotteen säilymisestä ja mahdollisista allergiariskeistä.

Eläinsuojelujärjestöt olivat vaatineet eläinkokeiden kieltämistä jo aikaisemmin. Parlamentin jäsenten mielestä saavutettu lopputulos oli kuitenkin pitkä harppaus eteenpäin, varsinkin kun otetaan huomioon miten sitkeästi neuvosto vastusti määräaikojen asettamista. Sitä paitsi kosmetiikkateollisuudelle haluttiin antaa enemmän aikaa sopeutua uuteen tilanteeseen.   
Esittelijä:
  
Kosmeettisten tuotteiden eläinkoekielto: Dagmar Roth-Behrendt (PES, D)
  
Virallinen lehti - lopulliset säädökset
  
Kosmeettisten tuotteiden eläinkoekielto

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004