Paolo BORCHIA Paolo BORCHIA
Paolo BORCHIA

Група „Идентичност и демокрация“

Член

Италия - Lega (Италия)

Роден : , NEGRAR

Биография Paolo BORCHIA

Оригинална версия : IT


Биография   (Данни, публикувани изключително на отговорност на члена на ЕП)

Актуализиране: 01/10/2019

Образование (документи за завършено образование и дипломи)

  • 03/2005 : Диплома по политически науки, Университет в Падуа

Професионална кариера

  • 16/03/2016-01/07/2019 : Политически съветник на групата „Европа на нациите и свободите“, Европейски парламент
  • 14/01/2010-15/03/2016 : Акредитиран парламентарен сътрудник, Европейски парламент
  • 11/2008-12/2009 : Управител на частно дружество
  • 01/2008-10/2008 : Съветник към институт за банкови услуги
  • 05/2005-12/2007 : Управител на частно дружество

Професионална кариера

Заемани длъжности в политическа партия или в национален профсъюз

  • 06/2018 : Федерален координатор на отдел „Лигата по света“

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg