Dimitrios PAPADIMOULIS : 9-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-07-2019 ... : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член

Национални партии 

  • 02-07-2019 ... : Coalition of the Radical Left (Гърция)

Заместник-председател 

  • 02-07-2019 ... : Европейски парламент

членове 

  • 02-07-2019 ... : Бюро на Европейския парламент
  • 02-07-2019 ... : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник 

  • 02-07-2019 ... : Комисия по регионално развитие
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Обратна връзка