Othmar KARAS
Othmar KARAS

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Австрия - Österreichische Volkspartei (Австрия)

Роден : , Ybbs an der Donau

Биография Othmar KARAS

Оригинална версия : DE


Биография   (Данни, публикувани изключително на отговорност на члена на ЕП)

Актуализиране: 14/09/2022

Образование (документи за завършено образование и дипломи)

 • 2017-2017 : Присъждане на научната степен „Доктор на философските науки“, политически науки, Университет на Виена, Австрия
 • 2013 : Почетен професор на Дунавския университет в Кремс, Австрия
 • 1997 : Присъждане на магистърска степен по икономическо право (следдипломна квалификация), Европейско и международно икономическо право, Университет Санкт Гален, Швейцария
 • 1996 : Присъждане на магистърска степен по философия, политически науки, Университет на Виена, Австрия

Професионална кариера

 • 1999-... : Член на Европейския парламент; комисии: Бюро на Европейския парламент (Бюро); комисия по икономически и парични въпроси (ECON), комисия по външни работи (AFET), комисия по правни въпроси (JURI), комисия по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) и комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO); подкомисия по данъчните въпроси (FISC, заместник-председател) и подкомисия по сигурност и отбрана (SEDE); специални комисии относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE, TAX2, TAX3), относно изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (PANA) и относно финансовата, икономическа и социална криза (CRIS); анкетни комисии относно финансовата, икономическа и социална криза и за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами; временна комисия за предизвикателствата към политиките и бюджетните средства на разширения Съюз за 2007-2013 г. (FINP); делегации за връзки със Съединените американски щати (D-US), с Русия (D-RU, бивш председател), с Канада (D-CA), с Япония (D-JP) и в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Унгария; работна група относно финансовите помощи (FAWG), работна група по въпросите на банковия съюз (BUWG), работна група по финансовите технологии, интергрупа по въпросите на малките и средните предприятия, комитет за бъдещето на науката и технологиите (STOA), работна група за информационната и комуникационната политика
 • 2022-... : Първи заместник-председател на Европейския парламент
 • 2019-2022 : Заместник-председател на Европейския парламент
 • 2012-2014 : Заместник-председател на Европейския парламент
 • 1995-1999 : Генерален секретар на Австрийската народна партия (ÖVP)
 • 1993-1995 : Прокурист на UNIQA Insurance Group AG
 • 1983-1990 : Депутат в Австрийския национален съвет
 • 1981-1995 : Заместник-генерален секретар на Bundesländer-Versicherung; Заема постовете директор и управител с изпълнителни правомощия в сектора на банковото и застрахователното дело
 • 1979-1981 : Експерт на Австрийската народна партия (ÖVP) по политическите въпроси

Професионална кариера

Заемани длъжности в политическа партия или в национален профсъюз

 • 2011-2019 : Ръководител на делегацията на ÖVP в Европейския парламент
 • 2006-2009 : Ръководител на делегацията на ÖVP в Европейския парламент
 • 2011-... : Ръководител на делегацията на ÖVP в Европейския парламент
 • 1981-1991 : Член на федералния изпълнителен комитет на Австрийската народна партия (ÖVP)
 • 1995-1999 : Член на федералния изпълнителен комитет на Австрийската народна партия (ÖVP)
 • 2006-... : Член на федералния изпълнителен комитет на Австрийската народна партия (ÖVP)
 • 2015-... : Член на федералното ръководство на Австрийската народна партия (ÖVP)
 • 1995-1999 : Член на федералния партиен съвет на Австрийската народна партия (ÖVP)
 • 1995-1999 : Генерален секретар на Австрийската народна партия (ÖVP)
 • 1983-1990 : Член на Националния съвет
 • 1979-1981 : Експерт на Австрийската народна партия (ÖVP) по политическите въпроси

Заемани длъжности в международна организация на политически партии или профсъюзи

 • 2019-... : Председател на управителния съвет на европейския парламентарен форум в областта на финансовите услуги (EPFSF)
 • 2016-... : Член на работната група относно финансовите помощи в Европейския парламент
 • 2007-2015 : Председател на Институт „Роберт Шуман“, Будапеща
 • 2002-2015 : Заместник-председател на Фондация „Роберт Шуман“, групата на ЕНП, Брюксел
 • 2014-... : Председател на интергрупата „МСП“
 • 2009-2011 : Координатор на ЕНП в специалната комисия относно финансовата, икономическата и социалната криза (CRIS)
 • 2004-2011 : Заместник-председател и ковчежник на групата на ЕНП
 • 2002-2004 : Говорител по икономически въпроси на групата на ЕНП
 • 1999-2004 : Член на Бюрото и ковчежник на групата на ЕНП

Заемани длъжности в институциите на ЕС

 • 2014-... : Председател на междупарламентарната делегация за отношенията между Европейския съюз и Русия
 • 2012-2014 : Заместник-председател на Европейския парламент, Генерална дирекция за комуникация, кампания за изборите за Европейски парламент през 2014 г., Първа среща на европейската младеж, май 2014 г., информация, печат и граждански въпроси, включително информационните бюра на Европейския парламент, работна група за информационната и комуникационната политика, по-специално медии и комуникация с гражданите, Междуинституционална работна група (Европейска комисия, Комитет на регионите) за комуникации, Конференция на комисиите по европейски въпроси (КОСАК), срещи и отношения с националните парламенти, председател на Делегацията на Европейския парламент за Конференцията за икономическото управление на ЕС [член 13, Пакт за стабилност и растеж (TCSG)], Организацията на обединените нации и ЮНЕСКО, многостранни органи (които не са свързани със сигурността), Световната банка и МВФ

Заемани длъжности в други европейски организации

 • 2009-2013 : Председател на Kangaroo Group

Други дейности

 • 03/2016-... : Член на управителния съвет на Gesellschaft für Versicherungsfachwissen (дружество в областта на застраховането)
 • 2015-... : Лектор във Виенския икономически университет
 • 03/2015-... : Професор в Дунавския университет в Кремс, факултет за икономика и глобализация, секция за миграция и глобализация
 • 2014-... : Лектор в Дунавския университет в Кремс
 • 2009-... : Основател и говорител на гражданския форум „Европа 2020“
 • 2007-... : Лектор по етично финансиране в Института за политически науки към Виенския университет
 • 1998-... : Председател на австрийската социална организация Hilfswerk

Отличия

 • Награда „Златна стрелка“ за цялостен принос (2015 г.)
 • Европейска награда „Д-р Алоис Мок“ (2014 г.)
 • Европейски депутат на годината (Parliament Magazine) (2013 г.)
 • Медал Кардинал Опилио Роси (2009 г.)
 • Голямо златно почетно отличие за заслуги към Република Австрия (2003 г.)

Обратна връзка

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
06E202
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T12023
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex