Please fill this field
Aldo PATRICIELLO Aldo PATRICIELLO
Aldo PATRICIELLO

poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)

Člen

Itálie - Forza Italia (Itálie)

Datum narození : , Venafro

6. volební období Aldo PATRICIELLO

Politické skupiny

 • 08-05-2006 / 13-07-2009 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen

Národní strany

 • 08-05-2006 / 10-06-2008 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Itálie)
 • 11-06-2008 / 13-07-2009 : Forza Italia (Itálie)

Místopředseda

 • 25-06-2008 / 13-07-2009 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Poslanci

 • 01-06-2006 / 14-01-2007 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 12-06-2006 / 31-12-2006 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bulharsko
 • 12-06-2006 / 14-01-2007 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 31-01-2007 / 24-06-2008 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Náhradník

 • 06-06-2006 / 14-01-2007 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 06-06-2006 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií (včetně Libye)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií (včetně Libye)

all-activities

Návrhy usnesení

Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ o Huntingtonově chorobě

12-03-2007 P6_DCL(2007)0027 Nevzato v potaz
Aldo PATRICIELLO
Datum zahájení : 12-03-2007
Platné do : 12-06-2007
Počet signatářů : 47 - 12-06-2007

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ o zrušení směrných čísel na univerzitních fakultách

11-10-2006 P6_DCL(2006)0069 Nevzato v potaz
Aldo PATRICIELLO
Datum zahájení : 11-10-2006
Platné do : 18-01-2007
Počet signatářů : 11 - 19-01-2007

Prezenční listina

Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg