Pina PICIERNO Pina PICIERNO
Pina PICIERNO

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μέλος

Ιταλία - Partito Democratico (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : , S. Maria Capua Vetere (CE)

Αρχική σελίδα Pina PICIERNO

Μέλος

AGRI
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
FEMM
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
D-IL
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ

Αναπληρώτρια

ECON
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
CULT
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
PETI
Επιτροπή Αναφορών
D-MK
Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Βόρειας Μακεδονίας

Τελευταίες δραστηριότητες

Crisis in the tourism sector EN

11-05-2020 P-002889/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2020: Παροχή συνδρομής στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της αυξημένης μεταναστευτικής πίεσης- Άμεση λήψη μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19 - Στήριξη της ανοικοδόμησης μετά τον σεισμό στην Αλβανία - Λοιπές προσαρμογές IT

17-04-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Ho votato a favore di questa risoluzione perché ritengo che gli Stati membri debbano fare fronte comune in momenti di particolare criticità quali l'emergenza migranti in Grecia, nonché le difficili conseguenze del terremoto in Albania, Paese pronto ad entrare a far parte del consesso europeo, in particolar modo nel contesto della crisi pandemica che tutti siamo chiamati ad affrontare. Le difficoltà che si trovano ad affrontare questi Stati sono aumentate infatti dal dilagare del COVID-19, che in quei luoghi rischia di propagarsi con velocità e conseguenze ancor più drammatiche.

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2020: Παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης στα κράτη μέλη και περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19 IT

17-04-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Ho votato a favore di questa risoluzione perché sono profondamente convinta che in questo momento di emergenza globale, la risposta non può che essere globale e le Istituzioni europee hanno il dovere di agire in coordinamento e in sinergia; soltanto con un'azione comune e concertata si può raggiungere il fine comune, che è quello di superare la crisi economica, sanitaria ed umanitaria che ci ha colpiti senza preavviso e senza esclusione di colpi.

Pina PICIERNO
Pina PICIERNO

Στο EP NEWSHUB

RT @immaginaweb: È vero che la forza si manifesta nei periodi di maggiore difficoltà ed è vero anche che dalle crisi nascono le opportunità. È così per l’Europa che stiamo conoscendo in questi mesi. Da leggere @pinapic #NextGenerationEU #RecoveryFund #Immagina https://t.co/Lpz3cpjRLF  #Immagina https://t.co/YUjHjvbGrX 

RT @nomfup: Siamo un paese che, se dici donne, aggiunge dududu

Whatever it takes, ad ogni costo, si disse ad inizio pandemia. Siamo andati oltre, credo. Siamo nel campo delle scelte che non solo risponderanno alla crisi, ma che disegneranno il futuro dell’integrazione. La mia riflessione sulla giornata di ieri. https://t.co/e3XBxuUMDt 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg