Λευτέρης ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΛΑΒΑΝΟΣ Λευτέρης ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΛΑΒΑΝΟΣ
Λευτέρης ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΛΑΒΑΝΟΣ

Μη Εγγεγραμμένοι

Ελλάδα - Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Ελλάδα)

Ημερομηνία γέννησης : , Athens

Αρχική σελίδα Lefteris NIKOLAOU-ALAVANOS

Μέλος

ECON
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
D-MK
Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Βόρειας Μακεδονίας

Αναπληρωτής

REGI
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
PETI
Επιτροπή Αναφορών
DPAL
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη

Τελευταίες δραστηριότητες

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg