Roman HAIDER Roman HAIDER
Roman HAIDER

Identiteedi ja Demokraatia fraktsioon

Liige

Austria - Freiheitliche Partei Österreichs (Austria)

Sünnikuupäev : , Grieskirchen

Algus Roman HAIDER

Liige

INTA
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
DSCA
Delegatsioon ELi-Armeenia parlamentaarses partnerluskomitees, ELi-Aserbaidžaani parlamentaarses koostöökomisjonis ja ELi-Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees
DEPA
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees

Asendusliige

AFET
Väliskomisjon
TRAN
Transpordi- ja turismikomisjon
DEEA
Delegatsioon põhjamõõtme koostööks ning Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis
D-US
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
DCAS
Delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani, ELi-Usbekistani ja ELi-Tadžikistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks
D-ZA
Delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigiga suhtlemiseks

Viimased tegevused

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõte (A9-0030/2020 - Joachim Stanisław Brudziński) DE

14-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Ich habe für die Resolution gestimmt, da gerechtfertigte Kritik geäußert wurde.

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky 2 (A9-0032/2020 - Ryszard Antoni Legutko) DE

14-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Ich habe mich gegen die Resolution ausgesprochen, da dieser Agentur Betrug vorgeworfen wird, mit diesen sich OLAF derzeit beschäftigt. Der Agentur wird auch mangelnde Objektivität bei der Vergabe von Dienstleistungen vorgeworfen.

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (A9-0034/2020 - Ryszard Antoni Legutko) DE

14-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Ich habe für die Resolution gestimmt, da gerechtfertigte Kritik geäußert wurde.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg