Roman HAIDER : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre medzinárodný obchod 
Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení 
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest 

Náhradník 

Výbor pre zahraničné veci 
Výbor pre dopravu a cestovný ruch 
Delegácia pre severnú spoluprácu a pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) 
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými 
Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom 
Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou 

Nedávne činnosti 

Situácia vo Venezuele (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) DE  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 

Kontakt