Lasse LEHTINEN Lasse LEHTINEN
Lasse LEHTINEN
Soome

Sünnikuupäev : , Kotka

Kuues ametiaeg Lasse LEHTINEN

Fraktsioonid

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti (Soome)

Aseesimees

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks

Liikmed

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Petitsioonikomisjon

Asendusliige

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikide ja Lõuna-Aasia Regionaalse Koostöö Assotsiatsiooniga (SAARC) suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

RAPORT Alltöövõtjate sotsiaalne vastutus tootmisahelas

17-02-2009 A6-0065/2009 PE 415.234v02-00 EMPL
Lasse LEHTINEN

RAPORT ELi tarbijapoliitika strateegia 2007–2013

16-04-2008 A6-0155/2008 PE 398.699v02-00 IMCO
Lasse LEHTINEN

RAPORT Piiriüleste teenuste osutajate kohustused

23-07-2007 A6-0294/2007 PE 388.384v02-00 IMCO
Lasse LEHTINEN

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kohalolijate nimekiri

Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.