Ismail ERTUG
Ismail ERTUG
il-Ġermanja

Data tat-twelid : , Amberg

it-Disa leġiżlatura Ismail ERTUG

Gruppi politiċi

  • 02-07-2019 / 14-12-2021 : Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew - Viċi President
  • 15-12-2021 / 02-07-2023 : Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali

  • 02-07-2019 / 02-07-2023 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (il-Ġermanja)

Membri

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
  • 02-07-2019 / 02-07-2023 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina
  • 20-01-2022 / 02-07-2023 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

Sostitut

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
  • 02-07-2019 / 02-07-2023 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Għarbija
  • 20-01-2022 / 02-07-2023 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

Attivitajiet parlamentari ewlenin

Kontributi għal dibattiti plenarji

Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur

Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Opinjoni bħala rapporteur

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-batteriji u l-iskart ta' batteriji, li jħassar id-Direttiva 2006/66/KE u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 2019/102

09-12-2021 TRAN_AD(2021)689857 PE689.857v05-00 TRAN
Ismail ERTUG

Opinjoni bħala shadow rapporteur

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI li tinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar qafas tal-aspetti etiċi tal-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u t-teknoloġiji relatati

08-09-2020 TRAN_AD(2020)646983 PE646.983v04-00 TRAN
Valter FLEGO

OPINJONI dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 715/2007 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissjonijiet ta' vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta' vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi.

19-02-2020 TRAN_AD(2020)644889 PE644.889v02-00 TRAN
Sven SCHULZE

Mistoqsijiet orali

Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn

Mistoqsijiet bil-miktub

Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet

Id-dikjarazzjonijiet kollha li jinsabu hawn taħt ġew iffirmati mill-Membru, anki jekk il-firma mhijiex viżibbli fil-verżjoni online.

Laqgħat

Fit for 55

Data, Post:
15-03-2023 European Parliament (STR)
Kapaċità:
Membri
Laqgħa ma':
ACE Auto Club Europa e. V.

Reaktivierung von Bahnstrecken

Data, Post:
11-03-2023 Regensburg
Kapaċità:
Membri
Laqgħa ma':
VCD Landesverband Bayern e.V.

RED III

Data, Post:
09-03-2023 Burgkirchen an der Alz
Kapaċità:
Membri
Laqgħa ma':
InfraServ/Chemiepark Gendorf