Sylwia SPUREK Sylwia SPUREK
Sylwia SPUREK

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie

Członkini

Polska - Independent (Polska)

Data urodzenia : , Skarzysko Kamienna

Strona główna Sylwia SPUREK

Wiceprzewodnicząca

FEMM
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Członkini

D-RU
Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja

Zastępstwo

LIBE
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
D-CN
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
DEPA
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest

Ostatnie prace

Opracowanie wytycznych dotyczących stosowania ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii (A9-0226/2021 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa)

07-07-2021
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Kryzys praworządności w Unii Europejskiej pogłębia się, kobiety, osoby LGBTIQ i inne grupy dyskryminowane są pozbawiane kolejnych praw, a Komisja Europejska dalej nie stosuje dostępnych narzędzi, żeby temu przeciwdziałać. Wiemy już, że procedury prowadzone przeciwko Polsce i Węgrom na podstawie art. 7 TUE są nieefektywne, dlatego walczymy o skuteczność mechanizmu warunkowości. Tymczasem Komisja, zamiast stosować Rozporządzenie od 1 stycznia 2021 r., kiedy weszło w życie, zasłania się kolejnymi wymówkami – koniecznością stosowania się do politycznych konkluzji Rady Europejskiej z 10 i 11 grudnia 2020 r., a teraz rzekomym obowiązkiem przyjęcia wytycznych do Rozporządzenia.
Najwyższy czas, aby rządy Węgier, Polski i innych państw członkowskich naruszające zasadę praworządności przestały czuć się bezkarne, przestały wykorzystywać bezradność Unii Europejskiej.
Fundamentalne wartości UE – w tym prawa człowieka, równe traktowanie, ochrona kobiet przed przemocą – nie mogą być przedmiotem dyskusji i kompromisów. Parlament Europejski po raz kolejny przypomniał o tym Komisji Europejskiej. Tylko czy Komisja w ogóle słucha?

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg