Hartmut NASSAUER Hartmut NASSAUER
Hartmut NASSAUER
Germania

Data nașterii : , Marburg/Lahn

a șasea legislatură Hartmut NASSAUER

Grupuri politice

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat) și al Democraților Europeni - Membru
 • 31-08-2004 / 14-11-2006 : Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat) și al Democraților Europeni - Membru al Biroului
 • 15-11-2006 / 14-02-2007 : Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat) și al Democraților Europeni - Membru
 • 15-02-2007 / 13-07-2009 : Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat) și al Democraților Europeni - Vicepreședinte

Partide naționale

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Germania)

Președinte

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)

Membru

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)
 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Conferința președinților de delegație
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru afaceri juridice

Membru supleant

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegația pentru relațiile cu Mercosur
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud și cu Asociația pentru Cooperare Regională în Asia de Sud (SAARC)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 14-03-2007 / 28-03-2007 : Delegația pentru relațiile cu Mercosur
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud

all-activities

Contribuțiile la dezbaterile în plen

Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor

Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

OPINION Communication from the Commission: Monitoring report on the state of preparedness for EU membership of Bulgaria EN

22-11-2006 LIBE_AD(2006)378565 PE 378.565v02-00 LIBE
Hartmut NASSAUER

OPINION Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency and amending Directive 1999/45/EC and Regulation (EC) {on Persistent Organic Pollutants} EN

19-09-2005 IMCO_AD(2005)357851 PE 357.851v02-00 IMCO
Hartmut NASSAUER

Propuneri de rezoluție

Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare

Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017)

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declarație scrisă on the European Parliament response to the Asian tsunami disaster EN

10-01-2005 P6_DCL(2005)0001 Caducă
Claude MORAES Neena GILL Jo LEINEN Hartmut NASSAUER Jan MULDER
Data deschiderii : 10-01-2005
Data limită : 10-04-2005
Numărul de semnatari : 112 - 10-04-2005

Lista de prezență

Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.