Pascal ARIMONT Pascal ARIMONT
Pascal ARIMONT

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

Belgia - Christlich Soziale Partei (Belgia)

Data nașterii : , Malmedy

a 8-a legislatură Pascal ARIMONT

Grupuri politice

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru

Partide naţionale

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich Soziale Partei (Belgia)

Vicepreședinte

 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru dezvoltare regională

Membru

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu țările din America Centrală
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 14-09-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Membru supleant

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Australia și Noua Zeelandă
 • 19-01-2017 / 13-09-2017 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
 • 19-01-2017 / 13-09-2017 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Comisia specială pentru procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune

Principalele activități parlamentare

Contribuțiile la dezbaterile în plen

Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor

Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la Raportul anual pe 2013 privind protejarea intereselor financiare ale UE - combaterea fraudei

05-12-2014 REGI_AD(2014)541457 PE541.457v02-00 REGI
Pascal ARIMONT

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală

14-06-2017 IMCO_AD(2017)599682 PE599.682v02-00 IMCO
Nicola DANTI

AVIZ referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și de radio

06-06-2017 IMCO_AD(2017)597612 PE597.612v03-00 IMCO
Vicky FORD

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare

29-06-2016 IMCO_AD(2016)578848 PE578.848v04-00 IMCO
Vicky FORD

Întrebări orale

Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare

Explicații scrise ale votului

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru (A8-0274/2018 - Ivan Štefanec) DE

14-02-2019

Den Vorschlag der Kommission begrüße ich, da dieser das System der gegenseitigen Anerkennung von Waren verbessert. Die gegenseitige Anerkennung gilt für Güter, welche nicht den Harmonisierungsvorschriften der Union unterliegen oder nur zu einem bestimmten Teil in diesen Anwendungsbereich fallen. Nicht nur die Unternehmen, sondern auch die nationalen Behörden werden von dieser neuen Regelung profitieren, denn der Verwaltungsaufwand sinkt enorm. Der europäische Binnenmarkt ist eine große Errungenschaft der Europäischen Union. Mit dieser neuen Regelung verbessern wir ihn weiter.

Viitorul Listei de acțiuni LGBTI (2019-2024) (B8-0127/2019) DE

14-02-2019

Wir müssen uns für die LGBTI-Personen einsetzen, ihre Rechte stärken, die Gleichstellung voranbringen und die Diskriminierung dieser Personen unterbinden. Dazu brauchen wir eine gemeinsame Strategie, bei der die Organisationen der Zivilgesellschaft miteinbezogen werden müssen. Neben einer gemeinsamen Strategie müssen Sensibilisierungs- und Kommunikationskampagnen in Bezug auf lesbische, schwule, bi-, trans- und intersexuelle Personen und deren Familien fortgesetzt und unterstützt werden. Diese Punkte müssen grenzübergreifend in Angriff genommen werden.

Viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și impactul său asupra UE (RC-B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019, B8-0133/2019) DE

14-02-2019

Es ist wichtig, dass der INF-Vertrag weiter unterstützt, fortgesetzt und gestärkt wird. Dieser Vertrag hat einen großen Anteil daran, dass es in Europa und in der restlichen Welt Frieden und Sicherheit gibt. Der INF-Vertrag spielt eine wichtige Rolle bei der weltweiten Abrüstung. Die Aufkündigung bedroht die Sicherheit in Europa und in der ganzen Welt und könnte zu einer Eskalation der Spannungen führen. Der INF-Vertrag ist eine bedeutsame Errungenschaft, von der wir gemeinsam profitieren, wenn wir alle die darin enthaltenen Vorgaben einhalten.

Întrebări scrise

Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Propuneri de rezoluție individuale

Orice deputat poate depune o propunere de rezoluție privind un subiect care se înscrie în sfera de activitate a UE. Propunerile admisibile se trimit spre examinare comisiei competente, care decide ce procedură trebuie urmată. Articolul 143

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017)

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la necesitatea ca rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) să vină în sprijinul accesibilității regionale

12-12-2016 P8_DCL(2016)0129 Caducă
Renaud MUSELIER Inés AYALA SENDER Iskra MIHAYLOVA Younous OMARJEE Keith TAYLOR Ruža TOMAŠIĆ Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI Ivan JAKOVČIĆ Fernando RUAS István UJHELYI Jill EVANS Salvatore Domenico POGLIESE Deirdre CLUNE Merja KYLLÖNEN Pascal ARIMONT Derek VAUGHAN Jozo RADOŠ Petras AUŠTREVIČIUS Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Milan ZVER
Data deschiderii : 12-12-2016
Data limită : 12-03-2017
Numărul de semnatari : 106 - 13-03-2017

Declaraţie scrisă referitoare la insuficiența cardiacă

24-10-2016 P8_DCL(2016)0110 Caducă
Annie SCHREIJER-PIERIK Aldo PATRICIELLO Cristian-Silviu BUŞOI Sirpa PIETIKÄINEN Andrey KOVATCHEV Pascal ARIMONT Marc TARABELLA Victor NEGRESCU Miriam DALLI Nicola CAPUTO Daciana Octavia SÂRBU Karin KADENBACH Nessa CHILDERS Ian DUNCAN Stelios KOULOGLOU Monica MACOVEI Patricija ŠULIN
Data deschiderii : 24-10-2016
Data limită : 24-01-2017
Numărul de semnatari : 236 - 25-01-2017

Declarații

Declarația în original, semnată/datată, arhivată de Parlamentul European.

Contact

Bruxelles

Strasbourg

Adresă poştală

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08E218
  1047 Bruxelles