Kinga GÁL Kinga GÁL
Kinga GÁL

Deputați neafiliați

Ungaria - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ungaria)

Prima pagină Kinga GÁL

Activități recente

Strategia de securitate cibernetică a UE pentru deceniul digital (B9-0305/2021) HU

10-06-2021
Explicații scrise ale votului

A digitális átmenet sikeres megvalósítása az európai gazdasági versenyképesség megőrzésének és a stratégiai autonómia kialakításának nélkülözhetetlen feltétele. A digitalizáció azonban együtt jár a kiberfenyegetések növekedésével. Ezek kivédéséhez az Európai Uniónak és a tagállamoknak fokoznia kell az internet, valamint az egyéb, a társadalom és gazdaság szempontjából kritikus, hálózati és információs rendszerek biztonságát. Örömteli, hogy a közelmúltban számos olyan kezdeményezés és eszköz jött létre, melyek lehetővé teszik az átfogó és szisztematikus információmegosztást, valamint a kollektív kibervédelmi válaszadást. Hasonló szellemiségű együttműködésre kell törekedni más területeken is. A stratégiai autonómiát nem technológiai tilalmakkal, hanem az európai fejlesztések erősítése által kell elérni.
Az állásfoglalás nagyrészt megfelelően azonosítja az Európai Uniót ért kiberfenyegetéseket és a kapcsolódó teendőket. Ezért szavazatommal támogattam az állásfoglalás elfogadását.

Inițiativa cetățenească europeană „Să punem capăt erei cuștii” (B9-0296/2021, B9-0302/2021) HU

10-06-2021
Explicații scrise ale votului

Az Európai Bizottság hamarosan egy újabb európai polgári kezdeményezésről, a ketreces állattartás betiltásáról fog döntést hozni. Az Európai Parlament ezért úgy határozott, hogy egy állásfoglalást fogad el, melyben megfogalmazza véleményét a ketreces állattartás betiltásáról.
Le kell szögeznünk, hogy az Európai Unió világviszonylatban is éllovasnak számít állatjólét területén. Az uniós gazdálkodóknak már jelenleg is komoly és komplex állatjóléti előírásoknak kell megfelelniük.
Az Európai Bizottságnak józan döntést kell hoznia, figyelembe véve minden szempontot: környezeti, társadalmi, gazdasági. Egy egyoldalú megközelítés az uniós állattenyésztési szektor ellehetetlenítéséhez vezethet, az élelmiszerek árának drasztikus emelkedését idézheti elő, illetve az uniós piacot az uniós állatjóléti előírásoknál alacsonyabb szintű importtermékek áraszthatják el.
Már a 2012-es feljavított ketrecekre történő átállás is komoly áremelkedést okozott pl. a tojás önköltsége uniós szinten 33%-kal nőtt. Magyarországon a betiltás a baromfitelepek 57%-át érintené, illetve a kézi-munkaerőigény is növekedne, amikor jelenleg ebből hiány van az ágazatban.
Az Uniónak továbbra is élen kell járni állatvédelemben, azonban egy esetleges újabb szabályozás nem történhet meg a gazdálkodók és a fogyasztók rovására. Ezért az állásfoglalást nem támogattam.

Promovarea egalității de gen în învățământul și carierele din domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM) (A9-0163/2021 - Susana Solís Pérez) HU

10-06-2021
Explicații scrise ale votului

Az EU-ban páratlan nőhiánnyal kell szembenézni a TTMM-munka területeken és az oktatás terén.
Kötelességünk megbizonyosodni arról, hogy támogatjuk és ösztönözzük a fiatal lányokat és nőket a TTMM oktatásban és munka területeken. Ez nemcsak etikai követelmény, hanem gazdasági hozadéka is van. Az EU sikeres digitális átállását nem lehet úgy elképzelni, hogy közben a lakosság fele kizárásra kerül. Ugyanakkor a kvóták és a tagállami szociálpolitikákkal való beavatkozás a munka és magánélet egyensúlyával összefüggésben azonban erre nem alkalmasak. Példákra és információkra van szükségünk az iskolákban, a középiskolában és az egyetemeken. Mind a fiatal fiúk és lányok számára vonzóvá kell tenni a digitális szakterületeket, de mindamellett küzdenünk kell az online erőszak ellen. Különös figyelmet kell fordítanunk a hátrányos társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező nők és lányok helyzetére, például a fogyatékkal élőkre, a legkülső régiókban vagy vidéken élő nőkre, a szegénységben lévő nőkre, az egyedülálló anyákra, a bizonytalan helyzetben lévő diákokra és a roma nők helyzetére.

Contact

Bruxelles

Strasbourg