Rovana PLUMB Rovana PLUMB
Rovana PLUMB

Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European

Vicepreședintă

România - Partidul Social Democrat (România)

Data nașterii : , Bucureşti

Prima pagină Rovana PLUMB

Membră

TRAN
Comisia pentru transport și turism
D-CN
Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză

Membru supleant

ENVI
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
REGI
Comisia pentru dezvoltare regională
FEMM
Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen

Activități recente

Program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 („programul «UE pentru sănătate»”) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi)

13-11-2020
Explicații scrise ale votului

. – Am votat acest raport deoarece, EU4Health este un program complex, care urmărește, în conformitate cu abordările de tip „Sănătatea în toate politicile” și, după caz, „O singură sănătate”, consolidarea sistemelor de sănătate și a sustenabilității acestora, precum și a forței de muncă din domeniul sănătății, inclusiv prin transformarea digitală și printr-o activitate integrată și coordonată sporită a statelor membre, la nivel național, regional și local, prin punerea în aplicare susținută a celor mai bune practici și prin schimbul de date comparabile și interoperabile, cu scopul de a crește nivelul general de sănătate publică, de a îmbunătăți cunoștințele în materie de sănătate și de a face sistemele de sănătate mai reziliente și mai reactive. De asemenea, EU4Health va contribui la consolidarea capacității Uniunii de prevenire, pregătire și răspuns rapid la amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și gestionarea crizelor sanitare, inclusiv prin coordonarea, furnizarea și desfășurarea capacității de asistență medicală de urgență, colectarea de date și supravegherea, coordonarea testelor de rezistență a sistemelor naționale de sănătate și elaborarea unor standarde pentru o asistență medicală de calitate. Totodată se urmărește consolidarea pieței europene a medicamentelor pentru a asigura în mod sustenabil disponibilitatea, accesibilitatea și prețul abordabil ale medicamentelor, soluțiilor de e-sănătate, dispozitivelor medicale și ale altor materiale sanitare necesare și produse medicale relevante pentru situații de criză. Activitățile de gestionare a riscurilor legate de factorii de mediu și de bolile umane se numără printre acțiunile care pot beneficia de finanțare. De aceea, salut triplarea bugetului multianual, alocat domeniului sănătății, la 5,1 miliarde euro.

Egalitatea de gen în politica externă și de securitate a UE (A9-0145/2020 - Ernest Urtasun) EN

23-10-2020
Explicații scrise ale votului

Achieving gender equality requires the full awareness and firm commitment by the EU and its Member States. The report goes into all the different aspects such as: why and how women and girls are particularly affected by violence, poverty, armed conflicts and the impact of climate change but also by analysing gender equality and equal opportunities in the EU and Member States institutions and bodies with regard to foreign and security policy.
I voted in favor of the report calling on the European External Action Service, the European Commission, European agencies and Member States to take greater account of gender inequalities and to integrate the gender dimension into EU foreign policy. It is important to ensure equal participation of women in EU foreign policy negotiations and peace and security processes.
Mainstreaming gender equality is the necessary tool to delivering the vision of an EU’s foreign and security policy that is fit for everybody and that truly leaves no one behind.

Contact

Bruxelles

Strasbourg