Axel VOSS Axel VOSS
Axel VOSS

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

Germania - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Germania)

Data nașterii : , Hameln

a șaptea legislatură Axel VOSS

Grupuri politice

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru

Partide naționale

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Germania)

Vicepreședinte

 • 21-11-2012 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Australia și Noua Zeelandă

Membru

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 16-09-2009 / 09-09-2012 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Comisia specială pentru crimă organizată, corupție și spălare de bani
 • 10-09-2012 / 20-11-2012 : Delegația pentru relațiile cu Australia și Noua Zeelandă

Membru supleant

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru bugete
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru petiții
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu țările Mercosur
 • 19-01-2012 / 25-03-2012 : Comisia pentru bugete
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru petiții
 • 26-03-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru afaceri juridice

all-activities

Rapoarte în calitate de raportor

Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru instalarea unui sistem eCall la bordul vehiculelor și de modificare a Directivei 2007/46/CE

04-02-2014 LIBE_AD(2014)524542 PE 524.542v03-00 LIBE
Axel VOSS

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, identificării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și la libera circulație a acestor date

16-04-2013 JURI_AD(2013)502007 PE 502.007v03-00 JURI
Axel VOSS

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la valorificarea potențialului cloud computingului în Europa

19-09-2013 LIBE_AD(2013)504203 PE 504.203v02-00 LIBE
Judith SARGENTINI

AVIZ referitor la mobilitatea și incluziunea persoanelor cu handicap și Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap

25-05-2011 PETI_AD(2011)462744 PE 462.744v03-00 PETI
Giles CHICHESTER

Întrebări parlamentare

Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Eurojust EN

10-03-2014 E-002816/2014 Comisia

Eurojust

16-01-2014 O-000014/2014 Comisia

Declarații

Declarația în original, semnată/datată, arhivată de Parlamentul European.

Contact

Bruxelles

Strasbourg