Robert HAJŠEL : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre partnerstvo EÚ – Arménsko, Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko 
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest 

Náhradník 

Výbor pre zahraničné veci 
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora 

Nedávne činnosti 

Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Srbskom (A9-0009/2019 - Juan Fernando López Aguilar)  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Návrh opravného rozpočtu č. 4/2019: Zníženie viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými potrebami v prípade výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastné zdroje) (A9-0012/2019 - John Howarth)  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Námietka podľa článku 112: účinné látky vrátane flumioxazínu (B9-0103/2019)  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 

Kontakt