Othmar KARAS Othmar KARAS
Othmar KARAS

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Österrike - Österreichische Volkspartei (Österrike)

Född : , Ybbs an der Donau

Hem Othmar KARAS

Vice talman

PE
Europaparlamentet
Ansvarsområden som vice talman:
  • Informationspolitik, press och förbindelser med medborgarna, inbegripet parlamentets förbindelsekontor (med vice talman Barley)
  • Arbetsgruppen för informations- och kommunikationspolitik, ordförande
  • Arbetsgruppen för IKT innovationsstrategi, ledamot
  • Utredningstjänsterna för ledamöterna och bibliotek (huvudansvarig)
  • Ersättare för talmannen i fråga om multilaterala organ (säkerhet) inbegripet Nato, OSSE (biansvarig)
  • Ersättare för talmannen i fråga om Eftaländerna
  • Ersättare för talmannen i fråga om Världsbanken och IMF (biansvarig)

Ledamot

BURO
Europaparlamentets presidium
ECON
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
D-US
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

Suppleant

ITRE
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
AFCO
Utskottet för konstitutionella frågor
DPAL
Delegationen för förbindelserna med Palestina
DASE
Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)
DACP
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
DMED
Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet

Senaste aktiviteter

Strategin från jord till bord – jordbrukarnas och landsbygdens viktiga roll (debatt) DE

13-02-2020 P9_CRE-PROV(2020)02-13(4-061-0000)
Inlägg i plenum

Strategin från jord till bord – jordbrukarnas och landsbygdens viktiga roll (debatt) DE

13-02-2020 P9_CRE-PROV(2020)02-13(4-073-0000)
Inlägg i plenum

Strategin från jord till bord – jordbrukarnas och landsbygdens viktiga roll (debatt) DE

13-02-2020 P9_CRE-PROV(2020)02-13(4-084-0000)
Inlägg i plenum
Othmar KARAS
Othmar KARAS

På Europaparlamentets NEWSHUB

Viele Fragen bleiben offen & das Schreckgespenst 'Verschuldungsunion' wird erneut völlig unnötig hervorgeholt. Durch die Krise schrumpft die Wirtschaft & damit d EU-Budget. Wir brauchen daher auch neue eigene Einnahmen um Wiederaufbau & Zukunftsherausforderungen zu bewältigen. /2

Der 🇦🇹/🇳🇱/🇩🇰/🇸🇪-Vorschlag ist weit weg von dem der Bürgerkammer - dem EU-Parlament. Er ist den Herausforderungen der Zukunft nicht gewachsen. Ohne eine gesunde Mischung aus Zuschüssen & Krediten wird es nicht gehen! Das 🇦🇹-Milliarden-Zuschussprogramm sollte als Vorbild dienen. /1

Das neue 🇦🇹Milliardenprogramm, um Unternehmen mit Zuschüssen - die nicht zurückgezahlt werden müssen - zu unterstützen, ist richtig & wichtig. Warum aber will die Regierung Gleiches auf EU-Ebene verhindern? Nur wer schnell & solidarisch hilft, verhindert eine noch größere Krise! https://t.co/vj3S5xWYPm 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg