Live

från den 18 till den 21 januari 2021 / / Bryssel

Måndagen den 18 januari 2021 - Torsdagen den 21 januari 2021

Bryssel

Måndagen den 18 januari 2021

Tisdagen den 19 januari 2021

Betänkanden

Vote on provisional agreements

Vote on provisional agreements

Omröstningslista : 

 

Single vote

Single vote

Omröstningslista : 

 

Artificial intelligence

A9-0001/2021

LEBRETON

Rättsliga frågor

Omröstningslista : 

 FINAL VERSION [init.]

International trade rules

A9-0133/2020

VEDRENNE

Internationell handel

Omröstningslista : 

 FINAL VERSION [***I]

Technical Support Instrument

A9-0173/2020

GEESE, KARAS, PÎSLARU

Committee on Budgets and the Committee on Economic and Monetary Affairs

Omröstningslista : 

 FINAL VERSION [***I]

European Year of Cultural Heritage

A9-0210/2020

MELBĀRDE

Kultur och utbildning

Omröstningslista : 

 FINAL VERSION/2 [init.]

Foreign exchange benchmarks

A9-0227/2020

NAGTEGAAL

Ekonomi och valutafrågor

Omröstningslista : 

 FINAL VERSION [***I]

European Arrest Warrant

A9-0248/2020

ZARZALEJOS

Medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Omröstningslista : 

 FINAL VERSION [init.]

TEN-T guidelines

A9-0251/2020

GIESEKE

Transport och turism

Omröstningslista : 

 FINAL VERSION [init.]

Human Rights and Democracy in the World - 2019

A9-0259/2020

SANTOS

Utrikesfrågor

Omröstningslista : 

 FINAL VERSION [init.]

Common Security and Defence Policy - 2020

A9-0265/2020

MIKSER

Utrikesfrågor

Omröstningslista : 

 FINAL VERSION [init.]

Common Foreign and Security Policy

A9-0266/2020

MCALLISTER

Utrikesfrågor

Omröstningslista : 

 FINAL VERSION/2 [init.]

Bonn Agreement

A9-0268/2020

CANFIN

Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Omröstningslista : 

 FINAL VERSION [***]

Application of EU law 2017, 2018 and 2019

A9-0270/2020

PIGNEDOLI

Rättsliga frågor

Omröstningslista : 

 FINAL VERSION/2 [init.]

Onsdagen den 20 januari 2021

Betänkanden

Vote on provisional agreement

Vote on provisional agreement

Omröstningslista : 

 

Final votes - First voting session

Final votes - First voting session

Omröstningslista : 

 

Specific measures COVID-19

A9-0174/2020

ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Sysselsättning och sociala frågor

Omröstningslista : 

 FINAL VERSION [***I]

Right to disconnect

A9-0246/2020

AGIUS SALIBA

Sysselsättning och sociala frågor

Omröstningslista : 

 FINAL VERSION [init.]

Decent and affordable housing for all

A9-0247/2020

VAN SPARRENTAK

Sysselsättning och sociala frågor

Omröstningslista : 

 FINAL VERSION [init.]

Free movement of services

A9-0250/2020

LØKKEGAARD

Committee on Internal Market and Consumer Protection

Omröstningslista : 

 FINAL VERSION [init.]

Connectivity and EU-Asia relations

A9-0269/2020

BÜTIKOFER

Utrikesfrågor

Omröstningslista : 

 FINAL VERSION [init.]

Förslag till resolution

Tax havens

B9-0052/2021

Omröstningslista : 

 FINAL VERSION

Torsdagen den 21 januari 2021

Betänkanden

Gender perspective

A9-0229/2020

FITZGERALD

Kvinnors rättigheter och jämställdhet

Omröstningslista : 

 FINAL VERSION/2 [init.]

Digital gender gap

A9-0232/2020

CARVALHO

Kvinnors rättigheter och jämställdhet

Omröstningslista : 

 FINAL VERSION [init.]

Gender Equality

A9-0234/2020

NOICHL

Kvinnors rättigheter och jämställdhet

Omröstningslista : 

 FINAL VERSION [init.]

More fish in the seas?

A9-0264/2020

ROOSE

Fiskeri

Omröstningslista : 

  [init.]

Förslag till resolution

Croatia

B9-0061/2021 , B9-0057/2021 , B9-0058/2021 , B9-0059/2021 , B9-0063/2021 , RC-B9-0057/2021

Omröstningslista : 

 

Venezuela

B9-0064/2021 , B9-0062/2021 , RC-B9-0056/2021 , B9-0056/2021 , B9-0060/2021 , B9-0065/2021

Omröstningslista : 

 

Kontakt

Prioriterad information och prioriterade handlingar