На живо

от 23 до 24 юни 2021 г. / / Брюксел

Сряда, 23 Юни 2021 г. - Четвъртък, 24 Юни 2021 г.

Брюксел

Сряда, 23 Юни 2021 г.

Доклади

Motion under Rule 197

MATIĆ

Committee on Women's Rights and Gender Equality

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION

Development cooperation

A9-0151/2021

BENTELE, NEUSER

Развитие

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

Fishing sector in the Black Sea

A9-0170/2021

HRISTOV

Рибно стопанство

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

Ombudsman's duties

A9-0174/2021

RANGEL

Конституционни въпроси

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [INL]

GATT - Argentina

A9-0175/2021

CAÑAS

Международна търговия

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [***]

GATT - Thailand

A9-0180/2021

HAUTALA

Международна търговия

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [***]

GATT - Indonesia

A9-0182/2021

HAUTALA

Международна търговия

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [***]

Antimicrobials

A9-0195/2021

Canfin

Committee on Environment, Public Health and Food Safety

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [***I]

Cross-border payments

A9-0202/2021

MELCHIOR

Правни въпроси

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [***I]

Northwest Atlantic Fisheries Organisation

A9-0220/2020

CARVALHAIS

Рибно стопанство

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [***I]

Четвъртък, 24 Юни 2021 г.

Доклади

European Climate Law

A9-0162/2020

GUTELAND

Oколна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [***I]

Sexual and reproductive health and rights

A9-0169/2021

MATIĆ

Права на жените и равенство между половете

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

Computing Joint Undertaking

A9-0177/2021

CARVALHO

Committe on Industry, Research and Energy

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [*]

Bosnia and Herzegovina

A9-0185/2021

RANGEL

Външни работи

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

Bosnia and Herzegovina

A9-0185/2021

RANGEL

Външни работи

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

Better Law Making

A9-0191/2021

KOLAKUŠIĆ

Правни въпроси

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

Public sector loan facility

A9-0195/2020

VAN OVERTVELDT, HAHN

Committee on Budgets, Committee on Economic and Monetary Affairs

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [***I]

Public sector loan facility

A9-0195/2020

VAN OVERTVELDT, HAHN

Committee on Budgets, Committee on Economic and Monetary Affairs

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [***I]

Rule of Law

A9-0199/2021

RUIZ DEVESA

Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

ERDF and Cohesion Fund 2021-2027

A9-0204/2021

COZZOLINO

Регионално развитие

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [***II]

Interreg

A9-0205/2021

ARIMONT

Регионално развитие

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [***II]

Common provisions

A9-0206/2021

NOVAKOV, KREHL

Регионално развитие

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [***II]

Предложения за резолюции

Nairobi Summit

B9-0365/2021 , B9-0366/2021

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи