На живо

от 23 до 26 ноември 2020 г. / / Брюксел

Понеделник, 23 Ноември 2020 г. - Четвъртък, 26 Ноември 2020 г.

Брюксел

Понеделник, 23 Ноември 2020 г.

Доклади

Single votes

Single votes

Списък на гласуванията : 

 

Requests for urgent procedure

Requests for urgent procedure

Списък на гласуванията : 

 

Appointment of a Member of the Executive Board of ECB

A9-0218/2020

TINAGLI

Икономически и парични въпроси

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [appoint.]

Mobilisation of EUSF

A9-0221/2020

CHASTEL

Бюджети

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [budget]

Amending budget 9/2020

A9-0223/2020

HOHLMEIER

Бюджети

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [budget]

Предложения за резолюции

Appointment of Julia Laffranque

Committee on Legal Affairs

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [Rule 128]

Schengen system

B9-0362/2020

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION

Homelessness rates

B9-0363/2020

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION

Вторник, 24 Ноември 2020 г.

Доклади

Media Freedom

A9-0205/2020

ADAMOWICZ

Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

Product safety

A9-0207/2020

WALSMANN

Committee on Internal Market and Consumer Protection

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

Recovery COVID-19

A9-0208/2020

FERBER

Икономически и парични въпроси

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [***I]

Single market

A9-0209/2020

CORMAND

Вътрешен пазар и защита на потребителите

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

European elections

A9-0211/2020

DURAND

Конституционни въпроси

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

Efficiency of aid

A9-0212/2020

TOBÉ

Развитие

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

Quotas

A9-0216/2020

HANSEN

Международна търговия

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [***I]

Judicial and extrajudicial documents

A9-0222/2020

ROBERTI

Committee on Legal Affairs

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [***II]

Consumer Protection

A9-0224/2020

DIDIER

Правни въпроси

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [***II]

Taking of evidence

A9-0225/2020

RADEV

Правни въпроси

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [***II]

Предложения за резолюции

Lead in gunshot

B9-0365/2020 , B9-0364/2020

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION

Сряда, 25 Ноември 2020 г.

Доклади

Final votes - Second voting session

Final votes - Second voting session

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION

Final votes - First voting session

Final votes - First voting session

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION

Industrial Strategy

A9-0197/2020

CALENDA

Промишленост, изследвания и енергетика

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

Foreign policy

A9-0204/2020

VAUTMANS

Външни работи

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

Fundamental rights in the EU

A9-0226/2020

DALY

Committe on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION/3 [init.]

Предложения за резолюции

Varosha

B9-0359/2020 , B9-0360/2020 , B9-0357/2020 , B9-0358/2020 , RC-B9-0355/2020 , B9-0355/2020 , B9-0361/2020 , B9-0356/2020

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION

Carbendazim

B9-0366/2020

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION

Active substances

B9-0367/2020

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION

Четвъртък, 26 Ноември 2020 г.

Доклади

Final vote - First voting session

Final vote - First voting session

Списък на гласуванията : 

 

Final votes - Second voting session

Final votes - Second voting session

Списък на гласуванията : 

 

Custom duties

A9-0217/2020

LANGE

Международна търговия

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [***I]

Предложения за резолюции

EU Trade Policy Review

B9-0370/2020

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION

Abortion rights in Poland

B9-0373/2020 , B9-0372/2020

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION

Algeria

B9-0381/2020 , B9-0377/2020 , B9-0375/2020 , RC-B9-0375/2020 , B9-0378/2020 , B9-0379/2020 , B9-0376/2020 , B9-0380/2020

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION

Ethiopia

B9-0387/2020 , B9-0383/2020 , B9-0386/2020 , B9-0382/2020 , B9-0385/2020 , RC-B9-0383/2020 , B9-0384/2020 , B9-0388/2020

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION

Belarus

B9-0389/2020 , B9-0390/2020 , RC-B9-0389/2020 , B9-0393/2020 , B9-0391/2020 , B9-0392/2020

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION

Export dual-use items

C9-0345/2020

LANGE

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [***I]

COVID-19

C9-0352/2020

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [*]

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи