Tiešraide

no 2020. gada 23. līdz 26. novembrim / / Briselē

Pirmdiena, 2020. gada 23. novembris - Ceturtdiena, 2020. gada 26. novembris

Briselē

Pirmdiena, 2020. gada 23. novembris

Ziņojumi

Single votes

Single votes

Balsošanas saraksts : 

 

Requests for urgent procedure

Requests for urgent procedure

Balsošanas saraksts : 

 

Appointment of a Member of the Executive Board of ECB

A9-0218/2020

TINAGLI

Ekonomikas un monetārie jautājumi

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION [appoint.]

Mobilisation of EUSF

A9-0221/2020

CHASTEL

Budžets

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION [budget]

Amending budget 9/2020

A9-0223/2020

HOHLMEIER

Budžets

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION [budget]

Rezolūciju priekšlikumi

Appointment of Julia Laffranque

Committee on Legal Affairs

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION [Rule 128]

Schengen system

B9-0362/2020

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION

Homelessness rates

B9-0363/2020

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION

Otrdiena, 2020. gada 24. novembris

Ziņojumi

Media Freedom

A9-0205/2020

ADAMOWICZ

Pilsoņu brīvības, tieslietas un iekšlietas

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION [init.]

Product safety

A9-0207/2020

WALSMANN

Committee on Internal Market and Consumer Protection

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION [init.]

Recovery COVID-19

A9-0208/2020

FERBER

Ekonomikas un monetārie jautājumi

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION [***I]

Single market

A9-0209/2020

CORMAND

Iekšējais tirgus un patērētāju aizsardzība

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION [init.]

European elections

A9-0211/2020

DURAND

Konstitucionālie jautājumi

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION [init.]

Efficiency of aid

A9-0212/2020

TOBÉ

Attīstība

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION [init.]

Quotas

A9-0216/2020

HANSEN

Starptautiskā tirdzniecība

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION [***I]

Judicial and extrajudicial documents

A9-0222/2020

ROBERTI

Committee on Legal Affairs

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION [***II]

Consumer Protection

A9-0224/2020

DIDIER

Juridiskie jautājumi

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION [***II]

Taking of evidence

A9-0225/2020

RADEV

Juridiskie jautājumi

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION [***II]

Rezolūciju priekšlikumi

Lead in gunshot

B9-0365/2020 , B9-0364/2020

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION

Trešdiena, 2020. gada 25. novembris

Ziņojumi

Final votes - Second voting session

Final votes - Second voting session

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION

Final votes - First voting session

Final votes - First voting session

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION

Industrial Strategy

A9-0197/2020

CALENDA

Rūpniecība, pētniecība un enerģētika

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION [init.]

Foreign policy

A9-0204/2020

VAUTMANS

Ārlietas

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION [init.]

Fundamental rights in the EU

A9-0226/2020

DALY

Committe on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION/3 [init.]

Rezolūciju priekšlikumi

Varosha

B9-0359/2020 , B9-0360/2020 , B9-0357/2020 , B9-0358/2020 , RC-B9-0355/2020 , B9-0355/2020 , B9-0361/2020 , B9-0356/2020

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION

Carbendazim

B9-0366/2020

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION

Active substances

B9-0367/2020

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION

Ceturtdiena, 2020. gada 26. novembris

Ziņojumi

Final vote - First voting session

Final vote - First voting session

Balsošanas saraksts : 

 

Final votes - Second voting session

Final votes - Second voting session

Balsošanas saraksts : 

 

Custom duties

A9-0217/2020

LANGE

Starptautiskā tirdzniecība

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION [***I]

Rezolūciju priekšlikumi

EU Trade Policy Review

B9-0370/2020

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION

Abortion rights in Poland

B9-0373/2020 , B9-0372/2020

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION

Algeria

B9-0381/2020 , B9-0377/2020 , B9-0375/2020 , RC-B9-0375/2020 , B9-0378/2020 , B9-0379/2020 , B9-0376/2020 , B9-0380/2020

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION

Ethiopia

B9-0387/2020 , B9-0383/2020 , B9-0386/2020 , B9-0382/2020 , B9-0385/2020 , RC-B9-0383/2020 , B9-0384/2020 , B9-0388/2020

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION

Belarus

B9-0389/2020 , B9-0390/2020 , RC-B9-0389/2020 , B9-0393/2020 , B9-0391/2020 , B9-0392/2020

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION

Export dual-use items

C9-0345/2020

LANGE

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION [***I]

COVID-19

C9-0352/2020

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION [*]

Kontakti

Svarīgākā informācija un dokumenti